Depremde yaşamını kaybeden sporcular Depremde yaşamını kaybeden sporcular

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde memur olan vatandaşa, sokağa çıkma yasağı ihlali gerekçesi ile 790 TL ceza yazılmıştır.

Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan itiraz reddedilmiştir. Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise bu kararı "Adı geçenin nöbetçi olduğu, kurum İdari ve Mali İşler Müdürü ve birim sorumlusu imzalı nöbet çizelgesi ile anlaşıldığı, Aydın İl Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 20/05/2020 tarihli ve 2020/43 sayılı kararı uyarınca adı geçen kabahatlinin sokağa çıkma yasağından istisna tutulan kişilerden olduğu hususları gözetilerek başvurunun kabulü gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir." gerekçesiyle bozmuştur:

Vatandaşın nöbetçi olduğu, kurum İdari ve Mali İşler Müdürü ve birim sorumlusu imzalı nöbet çizelgesi ile anlaşıldığı, Aydın İl Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 20/05/2020 tarihli ve 2020/43 sayılı kararı uyarınca adı geçen kabahatlinin sokağa çıkma yasağından istisna tutulan kişilerden olduğu hususları gözetilerek başvurunun kabulü gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir.

Anılan ihbarnamede şu açıklamaya yer verilmiştir:

"Dosya kapsamına göre, kabahatli ...'nın Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde memur olarak görev yaptığı, kabahat fiilinin işlendiği 26/05/2020 tarihinde çalışmış olduğu kurumda nöbetçi olduğunun adı geçen kurum İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer ve birim sorumlusu Hüseyin imzalı nöbet çizelgesi ile anlaşıldığı, Aydın İl Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 20/05/2020 tarihli ve 2020/43 sayılı kararının 2/d ve 3/a maddeleri uyarınca adı geçen kabahatlinin sokağa çıkma yasağından istisna tutulan kişilerden olduğu hususları gözetilerek başvurunun kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla,

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 30/06/2020 tarihli ve 2020/1876 değişik iş sayılı kararının CMK'nun 309/4-d maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre; kabahatli hakkında uygulanan idari para cezasının kaldırılmasına, 24.03.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."