21.08.2016, 23:07

Müdür Yardımcılığı Konusunda Hata Yapılıyor!

17.06.2016 ve 12.06.2015 tarihi itibari ile görev süresi dolan müdür başyardımcılarının ve müdür yardımcılarının kadroları sınava dayalı yönetici görevlendirme kapsamında münhal olarak ilan edilmemiştir.  Bu uygulama hukuki açıdan sıkıntılı olduğu gibi uygulanabilirlik açısından da sıkıntılıdır. Konuyu hukuki boyutundan önce şu şekilde bir örneklendirelim. Yöneticilikte 4 yıllık görevlendirmesini tamamlamış bir kişi Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen sınava girmiş, 70 barajını geçmiş yani başvuru için yeterli puanı da almıştır. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından münhal ilan edilen kurumlar listesinde 4 yıllık görev süresini tamamlayan kişilerin kurumlarının münhal gösterilmemesi nedeniyle ilgili kişinin mevcut okulu şu anda münhal kadrolar arasında görünmemektedir. Sınava dayalı yönetici görevlendirmelerine başvuru yapacak olan bu kişinin mevcut kurumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından münhal ilan edilen kurumlar listesinde yer almadığı için kendi okuluna tekrardan başvuru yapamayacaktır. Kaldı ki bu kişi başka yeri tercih etse yönetici olarak görevlendirildiği için kendi kurumuna tekrar dönüş yapamayacaktır. Hiçbir kurumu tercih etmese İl Milli Eğitim Müdürlüğünün/ Milli Eğitim Bakanlığının ilgili kişiyi mevcut kurumuna tekrara görevlendirip görevlendirmeyeceği de belli değildir. Örneğin Adana/Çukurova Gülpembe Anaokulu Müdür yardımcısı Salih KURTGÖZ Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen sınava girmiş, 70 barajını geçmiş ve başvuru hakkı kazanmıştır. Ancak Gülpembe Anaokulu 17.06.2016 tarihi itibari ile görev süresi dolan müdür yardımcısı nedeniyle sınava dayalı yönetici görevlendirme kapsamında münhal olarak ilan edilmemiştir.  Şimdi Salih KURTGÖZ ve bu durumda olan yöneticiler ne yapacaktır?

06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine Dair yönetmelik ve 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu hükümleri doğrultusunda, eğitim kurumlarında münhal bulunan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı kadrolarına yazılı sınav sonucuna göre görevlendirme başvuruları başlamıştır. Ancak kurumların münhal listeleri incelendiğinde “12.06.2015 tarihi itibari ile göre süresi dolan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından şartları taşıyan ve uygun görülenlerin görev süreleri Yönetmeliğin 24. maddesinin 5. fıkrası kapsamında uzatılabilecektir.” Maddeleri gereği görev süresi dolan ve idarecilerden görev süreleri uzatılabilecek durumda olanların okul/kurumları için duyuruya çıkılmamıştır.  Ancak söz konusu işlemle ilgili hukuki bir karar bulunmaktadır ve hukuk bahse konu işlemin yürütmesini durdurmuştur. 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 28. maddesinin 1. fıkrasında; idarenin, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu kuralına yer verilmiştir. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez." 2577 sayılı sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının Temyiz Veya İtiraz İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması Başlıklı 52. Maddesine göre (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/21 md.) “TEMYİZ VEYA İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI, HÂKİM, MAHKEME VEYA DANIŞTAY KARARLARININ YÜRÜTÜLMESİNİ DURDURMAZ.” Denilmektedir. Bu bağlamda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için yürütmesi durdurulan yönetmelik maddesine göre işlem yapılması, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı kadrolarının yönetmelik hükümleri doğrultusunda münhal halde gösterilmesi gerekmektedir. 


Durdu Mehmet GİRGEÇ
Kamudanhaber.com 
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
Namaz Vakti 23 Ekim 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49