Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

11/1/2022 TARİHLİ VE 5092 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok üniversitede yasaklandı! Eğitimciler yeni teknolojiyi tartışıyor... Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok üniversitede yasaklandı! Eğitimciler yeni teknolojiyi tartışıyor...

MADDE 1- Milli Savunma Üniversitesi teşkilatının oluşturulması hakkındaki 14/11/2016 tarihli ve 2016/9522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"MADDE 1- (1) Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun ile kurulan Milli Savunma Üniversitesi;

a) Rektörlüğe bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulundan,

b) Rektörlüğe bağlı Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ve Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsünden, oluşur."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.