Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumlarının adlandırılmasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarına adlar, valiliğin uygun görüşü ve teklifi üzerine Bakanlık tarafından verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı

"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişiklik, uygulamada birlik sağlamak amacıyla tüm eğitim kurumlarının adlarının Bakanlıkça belirlenmesini öngörüyor.

Ad verme süreci nasıl işleyecek?

Eğitim kurumlarına ad verme süreci, valiliklerin uygun görüşü ve teklifi üzerine gerçekleşecek. Valilik tekliflerinde, il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak "ad verme komisyonu"nun gerekçeli kararı ve karara esas belgeler yer alacak. Bu komisyon, il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir il milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak.

Komisyonun yapısı ve işleyişi

Ad verme komisyonunda, bir il milli eğitim müdür yardımcısı, bir eğitim müfettişi, iki ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürlüğünde görevli iki şube müdürü ve farklı okul türlerinden üç okul müdürü bulunacak. Komisyon her eğitim ve öğretim yılı başında il milli eğitim müdürünün onayıyla kurulacak ve ihtiyaç halinde üyelerin tamamının katılımıyla toplanarak oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği durumunda, başkanın oyu belirleyici olacak. Komisyonun sekretaryası ise il milli eğitim müdürünün görevlendireceği birim veya büro tarafından yürütülecek.

Okul açma ve kapatma işlemlerinde esneklik

Okul açma ve kapatma işlemlerine ilişkin taleplerin yıl boyunca devam etmesi ve buna yönelik işleyişin kolaylaştırılması amacıyla, açma ve kapatma işlemini sınırlayan "toplu" ve "şubat ayı sonuna kadar" ibareleri çıkarıldı. Bu değişiklik, özellikle özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimini artırmayı amaçlıyor.

MEB binaları sadece eğitim için kullanılacak

MEB'e tahsisli binaların, yerelde ortaya çıkan ihtiyaçlar öne sürülerek eğitim ve öğretim dışındaki amaçlar için kullanılması engellenecek. Bu düzenleme, eğitim binalarının amacına uygun kullanılmasını garanti altına alacak.

Valilik duyurdu: O ilde suya girmek yasaklandı Valilik duyurdu: O ilde suya girmek yasaklandı

Okul öncesi eğitimde kalite artışı

Anaokullarının bağımsız binalarda ve geniş bahçelerle hizmet vermesi sağlanacak. Bu düzenleme, çocukların tam teşekküllü anaokullarında eğitim almalarını ve fırsat eşitliğini hedefliyor. Ana sınıfları ise sadece ilkokullarda açılacak.

Mesleki ve teknik eğitimde yenilikler

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program türü, alan ve dal açılması veya kapatılması işlemleri, öğretmenler kurulu tarafından görüşülerek MEB'e bildirilecek. Denizcilik alanında okulların akreditasyonu ve uluslararası geçerliliği için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınacak.

Hayırseverlerin katkıları takdir edilecek

Hayırseverler tarafından yaptırılan veya donatılan atölye ve laboratuvarlara, bu kişilerin isimleri verilebilecek. Mevcut kurumların ek binalarını yaptıran ya da onaran kişilerin adları da ilgili bölümlere verilebilecek.

Özel eğitimde erişim artırılacak

Özel eğitim okulları ve kurumlarında, öğrencilerin meslek edinme atölyeleri, bireysel eğitim odaları ve beceri uygulama alanlarına erişimi sağlanacak.

Olgunlaşma enstitüleri

Her ilde en fazla bir olgunlaşma enstitüsü açılacak ve bu enstitülerde kültürel mirası tanıtmak amacıyla müzeler bulunacak. Enstitü açılabilmesi için nüfus şartı 200 bin olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onayı şart

Şehadet veya gazilik belgesi olmayanların isimleri kurumlara verilemeyecek. Kurum adlarında milli, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı isimler kullanılmayacak. Daha önce verilmiş olan adlar, aynı usulle iptal edilecek.

Ad verme kısıtlamaları

Kurum adlarında mesleki unvan ve askeri rütbe kullanılmayacak. Şehitlik ve gazilik unvanı olanlar ile önemli başarılar kazanmış kişilerin adları ülke içinde yalnızca bir kuruma verilebilecek. Hayırsever talepleri doğrultusunda aynı isim birden fazla kuruma verilebilecek.