Mahmut Özer’in Şoförünü Özel Kalem Müdürü Yapması Haberimiz Meclis Gündeminde…

Değerli Basın Emekçileri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şoförlüğünü yapan İlyas Öcal’ı önce “Bakan Özel Kalem Müdürlüğü” makamına istisnai kadro ile getirerek devlet memuru yaptı. İlyas Öcal, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda birkaç gün görev yaptıktan sonra da “Milli Eğitim Bakanlığına Şube Müdürü” olarak atandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk musiki sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’yı Milli Eğitim Bakan müşaviri ve başdanışmanı; kız kardeşi Jale Şengün’ü de Bakan danışmanı olarak atadı.

Mahmut Özer Öğretmenlere Verdiği Sözleri Neden Tutmuyor? Mahmut Özer Öğretmenlere Verdiği Sözleri Neden Tutmuyor?

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer;  Bakan Yardımcılığı döneminde de, Zonguldak’ta rektör olarak görev yaptığı dönemdeki ekibini, Milli Eğitim Bakanlığında genel müdür, daire başkanı ve müşavir olarak atamıştı. 

Eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerimiz beklerken, yapılan atamalar kamuoyunda büyük tepki çekmiştir. Konuyu CİMER’e ve TBMM Başkanlığına verdiğim soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sorarak Meclis’in gündemine taşıdım.

Soru önergesini ekte bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim.

Yıldırım KAYA
CHP Ankara Milletvekili

19 Mayıs 2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 96 ve 99’uncu maddelerine uygun olarak, T.C. Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 19.05.2022

                 Yıldırım KAYA

            Ankara Milletvekili

Çeşitli Basın yayın organlarında yer alan haberlerde; şoförlüğünüzü yapan İlyas Öcal’ı Bakan “Özel Kalem Müdürlüğü” makamına istisnai kadro ile devlet memuru yaptığınız; Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda birkaç gün görev yaptıktan sonra da “Milli Eğitim Bakanlığına Şube Müdürü” olarak atadığınız iddia edilmektedir.

Türk musiki sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’yı Milli Eğitim Bakan müşaviri ve başdanışmanı; kız kardeşi Jale Şengün’ü de Bakan danışmanı olarak atadığınız da iddialar arasında yer almaktadır.

Eğitim fakültesi mezunu öğretmenler beklerken, yapılan atamalar kamuoyunda büyük tepki çekmiştir.

Bu bilgiler kapsamında;

1.       Şoförlüğünüzü yapan İlyas Öcal’ı önce Özel Kalem Müdürü, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğüne atadığınız iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise hangi liyakat esasları dikkate alarak atamayı yaptınız?

2.      İki kız kardeş olan Türk musiki sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’yı Milli Eğitim Bakan müşaviri ve başdanışmanı; Jale Şengün’ü de Bakan danışmanı olarak atadığınız iddialar doğru mudur? Doğru ise hangi liyakat esaslarına göre bu atamalar yapılmıştır?

3.      Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen açığı ne kadardır?

4.      Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak? Kaç öğretmen ataması yapılacak?