Meclis'e sevk edilen yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında, Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak öğretmenler için aylık ücretler belirlendi.

Maaş Ödemesi:

 • Öğretmen adayları, hazırlık eğitimi sürecinde her ay memur maaş katsayısıyla çarpılan 18.650 gösterge rakamına göre belirlenen miktarda ödeme alacaklar.
 • Bu ödeme, damga vergisi dışında herhangi bir vergi veya kesintiden muaf tutulacak.
 • Eğitimlerini askıya alan adaylara ise bu süre zarfında ödeme yapılmayacak.

Askerlik Durumu:

 • Askerlik yükümlülüğü bulunan öğretmen adaylarının askerlik hizmetleri, Akademideki eğitimleri süresince ertelenecek.
 • Bu düzenleme, adayların eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla getirildi.

Sağlık Sigortası:

İYİ Parti'de İstifa Depremi! Parti'nin Elinde Sadece Bir Belediye Kaldı İYİ Parti'de İstifa Depremi! Parti'nin Elinde Sadece Bir Belediye Kaldı
 • Öğretmen adayları, hazırlık eğitimi süreleri boyunca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak kabul edilecekler.
 • Adayların adına ödenecek olan sağlık primleri, maaşlarından bağımsız olarak Bakanlık bütçesinden karşılanacak.
 • Bu, adayların sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmelerini garanti altına alacak.

Maaş Hesaplaması:

 • Maaş ödemesi, 18.650 gösterge rakamının 2024 Ocak ayı için belirlenen 0,760871 memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek.
 • Bu hesaplama ile öğretmen adaylarına 14.190 TL tutarında ödeme yapılacak.
 • Ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmayacak.