Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), merkez ve taşra hizmet birimlerine 48 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alım 41 Temizlik Görevlisi, 1 Şoför ve 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeli alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden 30 Ekim 2023 ile 13 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları sağlamaları gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Saffet Sancaklı’nın MHP'den istifası istendi Saffet Sancaklı’nın MHP'den istifası istendi


Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.


Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.


Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.


Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.


Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.


Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.


Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan hükümlere uygun olması gerekmektedir.


Başvuru tarihi sonrasında adaylar arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirli bir sayıda aday sözlü ve/veya yazılı sınava çağrılacaktır. İlan detaylarına ve güncel bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.