AÖF yaz okulu online olacak mı? Düğüm çözülüyor... AÖF yaz okulu online olacak mı? Düğüm çözülüyor...

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir açıklama yaparak günün kendileri için önemini vurguladı. Geylan, günün gergin bir gün olmaktan çıkıp, tüm işçilerin sorunlarının gündeme getirildiği ve çözüme kavuşturulduğu bir şenlik havasında kutlanmasını arzu ettiğini dile getirdi. 1 Mayıs'ı tüm çalışanlar için daha anlamlı hale getirmek için tüm sendikaların asgari ortak paydalarda fikir birliğine varabileceklerini belirtti.

Geylan, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili Genel Seçimlerinde siyasi parti ve adayların toplumun çeşitli kesimleri için vaatlerde bulunduğunu, hükümetin geniş kesimlere yönelik teşvik, iyileştirme ve ücret kararları aldığını dile getirdi. Ancak memurların hala ek ücret artışları ve sosyal yardım ödemeleri için beklediğine dikkat çekti. Geylan'a göre istihdamın korunması ve geliştirilmesi, işsizliğin önlenmesi, güvenli ve huzurlu bir toplumun tesisi esastır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Türkiye Kamu-Sen'in onurlu bir yaşam, adil gelir dağılımı ve güvenli bir çalışma hayatı arzusunu dile getirdi.

Geylan, satın alma güçlerini artırmak için memurlara ek ücret ve sosyal yardım ödenmesini de talep etti. Enflasyon farklarının oluştuğu aydan itibaren ödenmesini, sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın tamamen kaldırılmasını, tüm kamu çalışanlarının güvenceli ve sürekli kadrolarda istihdam edilmesini önerdi. Geylan, birinci derece memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e çıkarılması, memurlara bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca tüm ek ödemeler emeklilik için dikkate alınmalı ve emeklilikte ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır.

Geylan, sosyal yardımların artırılmasını, fazla ders, gece vardiyası, fazla mesai gibi görevler için ek ödeme yapılmasını, günün koşullarına göre kira, giyecek, yemek yardımı gibi yeni sosyal yardım kalemlerinin oluşturulmasını talep etti. Ayrıca yardımcı hizmet sınıfından genel idari hizmet sınıfına geçiş, deprem bölgelerinde görev yapan kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, memur maaş sisteminin basitleştirilmesi, Memurların görevlerinin gerektirdiği niteliklere uygun maaş almaları, liyakat esasına göre kamu hizmetlerinde mülakat sisteminin kaldırılması ve 4/C'den 4/B'ye geçen memurların kadrolara atanmaları eğitimlerine uygundur.