Memur-Sen Genel Merkezi, 24 Haziran 2024 tarihinde kamudanhaber sitemizde Yıldırım Demirci'nin kaleme aldığı ''Memur-Sen 'Paraf'ladı: Ali Yalçın'ın Oğlu Kurucularından... Kardeş, Yenge, Özel Kalem… Hiç kimse dışarıda bırakılmamış…'' başlıklı habere ilişkin kamudanhaber sitemize açıklamada bulundu.

İşte Memur-Sen Genel merkezinin sitemize göndermiş olduğu açıklama;

SAYIN MUHATAP;

Donör son anda vazgeçti, 20 yaşındaki hasta hayatını kaybetti Donör son anda vazgeçti, 20 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Ulusal gündemle ilgili içerik üreten, başta kamu görevlileri olmak üzere kamuoyuna doğru haber sunması gereken "Kamudanhaber" isimli internet haber sitenizde ve sosyal medya mecralarınızda yayınlanan, asılsız, afaki iddialar barındıran 24.06.2024 tarihli haber başlığınızda ve içeriği yazılarınızda, gazetecilik mesleğini suistimal etmekten imtina etmediğiniz gibi Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi'ne dayanan Gazetecilik Etik İlkelerini çiğneyerek müvekkiller aleyhine kamuoyunu kasten yanlış bilgilendirmek suretiyle haklarında karalama amaçlı, itibarlarını zedeleme kasıtlı, kişilik haklarına saldırı niteliğinde ithamlarda bulunduğunuz görülmüştür.

CEVAP VE DÜZELTME METNİ

Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere kamuoyunu kasten yanlış bilgilendirmek üzere yapıldığı açık olan, yazı içeriğinde kullanılan ifadelerden kişisel kin ve garez güdüldüğü ortada olan Tekzibe konu haber yazı başlığı ve içeriklerinde; Memur-Sen Konfederasyonu'nun ve Genel Başkanının bir kooperatifle iltisaklı ve ilişkili olduğu yönünde algı üretme çabasındaki, özellikle müvekkil Konfederasyon Genel Başkanının fotoğrafı kullanılarak doğruluk, dürüstlük ve etik ilkelere aykırı biçimde, gerçek dışı ithamlarla korunan marka statüsüne sahip olan Memur-Sen'in ve Genel Başkanının kişilik haklarına açıkça saldırıda bulunulan ağır ithamlarla müvekkilleri karalama amaçlı, itibarlarlarını ağır zedeleme kasıtlı, kişilik haklarına saldırı niteliğindeki bir habere tevessül edilmiştir.

Kurulduğu günden buyana ilkeli, çağdaş ve akademik sendikacılığın adresi olan Memur-Sen, başta üyeleri olmak üzere en birincil görevi olan kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarını artıran yüzlerce kazanıma imza atarak üyelerinin teveccühüyle 15 yıldır Ülke genelinde yetkiye sahip Memur Sendikaları Konfederasyonu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Memur-Sen'in 31.12.2018 tarih ve 370 sayılı kararıyla; "Memur-Sen adının ve ambleminin hiçbir kooperatif, ticari oluşum ve benzer yapılar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından izinsiz ve illegal olarak kullanılmaması, yine bu minvalde tüm il temsilciliklerimize yazı yazılarak koruma altına alınan marka statüsünde olan Memur-Sen adının ve ambleminin hiçbir suretle izinsiz olarak kullanmamaları, kullanma çabasında olanları engellemeleri ve bu şekilde bir kullanım tespit edilmesi halinde derhal Genel Merkezi bilgilendirmeleri" şeklinde ilke kararı alınmıştır.

Mesnetsiz, kamuoyunu yanlış bilgilendirerek Memur-Sen'in ve Genel Başkanının haksız ve hukuksuz bir şekilde itham edildiği, algı suikastı amaçlı tekzip konusu gerçek dışı haberde zikredilen kooperatif dâhil olmak üzere Memur-Sen'in ilgili, ilişkili ya da iltisaklı olduğu, kurduğu, üye olduğu ya da kuruluşuna katkı sağladığı bir kooperatif bulunmamaktadır. Yukarıda yer verildiği üzere Memur-Sen; amaçları ve ilkeleri gereği, organları ve üyeleri dâhil hiç kimsenin, hiç bir suretle Memur-Sen adını, lafsını ya da kurumsal kimliğini kooperatifler dâhil herhangi bir yapı faaliyetinde kullanamayacağına ilişkin kesin bir yasak getiren yönetim kurulu kararını uzun yıllar önce almış ve tüm teşkilatıyla paylaşmıştır.

Bununla birlikte, 1163 sayılı Yasada düzenlenen, Anayasamızca güvence altına alınan mülkiyet hakkı kapsamında, kişilerin kendi hür iradeleriyle oluşturdukları yapı kooperatiflerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin yasal süreçler yok sayılarak, tekzibe konu kötü niyetli haberin, kamuoyunda ve özellikle kamu görevlileri nezdinde Memur-Sen'in ve Genel Başkanının itibarını zedelemek amacıyla, kasten yanlış bilgilendirmek suretiyle oluşturulduğu izahtan varestedir.

Doğruluk, dürüstlük ve etik ilkelere aykırı biçimde, gerçek dışı ithamlar barındıran bir yazıyı interaktif mecralarda yayımlayanlar, korunan marka statüsüne sahip olan Memur-Sen'in, Genel Başkanının, Yönetim Kurulu Üyelerinin kişilik haklarına açıkça saldırıda bulunmuş ve Memur-Sen'e yönelik kamuoyu nezdinde olumsuz algıya neden olmuştur. Memur-Sen, en çok üyeye sahip kamu görevlileri konfederasyonu sıfatıyla marka olmuş, yüksek değer kazanmıştır. Bu gerçek dışı haberler, Konfederasyonumuzun sahip olduğu değerlere zarar verecek mahiyettedir. Haksız iddia ve ithamlar içeren yazının basın özgürlüğü ve düşüncenin açıklanması hürriyeti ile de izah edilemeyeceğini; ilgili içeriklere erişimin engellenmesi dâhil hukuki tüm haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İşbu cevap ve düzeltme metninin tarafınıza tebliğinden itibaren resmi internet sitenizin ve sosyal medya mecralarınızın aynı yer ve sütununda, aynı puntolarla 3 gün içerisinde tavzihen yayımlanmasını, resmi web sitenizde yer alan bahse konu yazılarının kaldırılmasını, ayrıca hem imtiyaz sahibine, hem sorumlu yazı işleri müdürüne hem de ortaya çıkması halinde yazıyı kaleme alan kişi/kişilere karşı maddi ve manevi tazminat haklarımızı saklı tuttuğumuzu, ilgililer hakkında ceza yargılamasına başvuracağımızın bilinmesini bildiririz.

İşte Yıldırım Demirci'nin kaleme aldığı o yazı...

Memur-Sen "Paraf"ladı: Ali Yalçın'ın Oğlu Kurucularından... Kardeş, Yenge, Özel Kalem… Hiç kimse dışarıda bırakılmamış…


Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı, Onun Kardeşleri, Yengesi, Sendikanın Genel Sekreteri, Genel Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve Ankara 3 No’lu Şube Sekreteri de Yönetimde…

İnternet haber sitelerinde 24 Eylül 2023 tarihinde “Memur-Sen’den Kuşadası’nda Cennet Gibi Konutlar” başlığıyla yayınlanan haberlerde: “Memur-Sen Konfederasyonu Bayındır Memur-Sen’le ilişkili olarak Paraf Yapı Kooperatifi isminde bir kooperatif kurduğu, Paraf Yapı Kooperatifi’nin de aldığı arsaları inşaat firmalarına kat karşılığı verdiği öğrenildi.” İddia edilmişti.

Aradan geçen zaman içerisinde görüldü ki birden fazla Paraf Kooperatifi kurulmuş. Sonuncusu da iki ay önce kuruldu. Haber, yayımlandıktan bir gün sonra tekzip edilmeye çalışılmıştı. Şimdi Paraf Ankara kuruldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın oğlu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı, Onun Kardeşleri, Yengesi, Sendikanın Genel Sekreteri, Genel Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve Ankara 3 No’lu Şube Sekreteri de Paraf’taki yerlerini aldılar.

Sen sendikacı mısın, gayrimenkulcü müsün? Sen emek örgütünün genel başkanı mısın yoksa inşaat firmasının CEO’su musun? Sen üyelerin sorunlarını mı takip ediyorsun, yoksa ihaleye çıkacak kamu arazilerini mi takip ediyorsun? Sen üyelerinin haklarının iyileştirilmesi için mi çalışıyorsun, yoksa müteahhitlik mi yapıyorsun? Sen üyelerin menfaatleri için mi mücadele veriyorsun, yoksa emlakçılık işiyle mi uğraşıyorsun? Kısaca sen sendikacı mısın yoksa ticaret erbabı mısın?

Kamu arazilerinin ihaleleri denilince ilk akla gelen isimlerden olan Paraf Konut Yapı Kooperatifi ve onun türevleridir. Üç beş tane sendikacının, kooperatif adı altında sendikanın örgütsel gücünü ve kamu nüfuzunu kullanarak seksen altı milyonun hakkı olan hazine arazileri sayesinde zenginliklerine zenginlik katmaktadırlar. Kooperatif,  amaç ve faaliyet konuları başlığı altında belirtildiği üzere üyelerinin konut ihtiyacını karşılamaktan ziyade sendika baronlarının rantsal dönüşüm aparatı haline gelmiştir.

Kuşadası’nda TOKİ’den alınan muhteşem deniz ve adalar manzaralı devasa araziye yapılmakta olan lüks konakları, “Memur-Sen’den Kuşadası’nda Cennet Gibi Konutlar” başlığı ile bazı haber ajansları okuyucularına duyurunca Memur-Sen Genel Merkezinden ilgili haber ajanslarına 25.09.2023 tarihli ihtarname gönderildi. İhtarnamede; “Memur-Sen’in kurduğu, kurdurduğu, kuruluşunu sağladığı veya destek olduğu herhangi bir kooperatif bulunmamaktadır. Kooperatif üyelerine avantaj sağlandığı gibi asılsız, mesnetsiz iddialarda bulunulmaktadır.”denilmektedir. Civardaki yazlık konutlar 10 milyona satılırken hatta aynı projede yüklenici firma 8 milyona satarken kooperatif üyelerinin üstelik dört yıl vadeyle1.161.600 TL’ye yazlık konut sahibi olmaları avantaj değil de nedir? Diğer taraftan haberin içeriğinde Memur-Sen’in kurduğu kooperatif ibaresi kesinlikle bulunmamaktadır. Haberde “Bayındır Memur-Sen’le ilişkili Paraf Yapı Kooperatifi” ibaresi geçmektedir.

Kelime oyunlarını ve demagojileri bırakın da hakikatlerle yüzleşin. Nedir bu paraf yapı? Kimlerdir bu kooperatifin kurucuları, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri? Bu kişilerin Ali Yalçın ve Memur Sen’le bağlantıları nedir? T.C. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 54.996 tane konut yapı kooperatifi var. Bu kooperatiflerden kaç tanesi Paraf Konut Yapı Kooperatifinin yaptığı gibi üyelerini, doğan görünümlü şahin fiyatına deniz manzaralı lüks konut sahibi yapıyor? Bu kooperatifi diğer kooperatiflerden ayıran özellik nedir? Gücünü sendikanın örgütlülüğünden ve kamu nüfuzundan alan,

Paraf Konut Yapı Kooperatifinin tarihsel sürecini Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin verileri esas alınarak Memur Sen ve Ali Yalçın ile irtibatına bakalım.

Paraf Konut Yapı Kooperatif serisinin ilki 24.12.2021 tarihinde kuruluyor. Kooperatifin Yönetim ve Denetim Kurullarının üyeleri arasında Bayındır Memur-Sen Genel Sekreteri, Özel Kalem Müdürü ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanının iki Kardeşi bulunmaktadır. İkincisi Paraf 2 Konut Yapı Kooperatifi 27.03.2023 tarihinde kuruluyor. Kooperatifin Kurucuları ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında Bayındır Memur-Sen Genel Başkanının Kardeşi ve Yengesi bulunmaktadır. Üçüncüsü Paraf İzmir Konut Yapı Kooperatifi 17.10.2023 tarihinde kuruluyor. Kooperatifin Kurucuları, Yönetim ve Denetim Kurullarının üyeleri arasında Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı, Kardeşi, Genel Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve Ankara 3 No’lu Şube Sekreteri bulunmaktadır. Kooperatif serinin sonuncusu 03.05.2024 tarihinde Paraf Ankara Konut Yapı Kooperatifi adı altında kuruluyor. Kooperatifin Kurucuları, Yönetim ve Denetim kurullarının üyeleri arasında Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın Oğlu, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı, Kardeşi ve Özel Kalem Müdürü bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Memur Sen ve Ali Yalçın ile Paraf Konut Yapı Kooperatiflerinin arasında her ne kadar formal bir bağ olmasa da Paraf Konut Yapı Kooperatiflerinin Kurucuları, Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri arasında; Ali Yalçın’ın Oğlunun bulunması, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanının bulunması, Genel Başkanın İki Kardeşi ve Yengesinin bulunması, Sendikanın Genel Sekreteri, Genel Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve Ankara 3 No’lu Şube Sekreterinin bulunmalarına rağmen Memur Sen ve Ali Yalçın ile Paraf Konut Yapı Kooperatifleriyle arasında informal bir bağ olmadığından, ilintisinin ve irtibatının olmadığından söz edilebilinir mi?

Bunca iltisak karşısında Memur-Sen Genel Başkanı sıfatıyla Ali Yalçın, Paraf Konut Yapı Kooperatifi ve türevlerinin faaliyetlerinden kendisini ayrı konumlandıramaz ve sorumluluktan kaçınamaz. Ülkemizin kamu kaynakları ancak kamu yararına kullanılabilir. Kooperatif adı altında sendikanın örgütsel gücüyle kamu arazileri üzerinden kişisel rant elde edilmesi ne hukukidir, ne vicdanidir ve ne de ahlakidir.

Konfederasyon ve Sendikaların Genel Başkanları ve Yöneticileri, aynı zamanda birer kamu görevlisidir. Bu nedenle Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kendilerini bağlar. Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen; “Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz.” hükmüne rağmen Ali Yalçın hala koltuğunda oturmaya devam edecek mi?

Kuruş değil duruş adamı olan Rahmetli Erol Battal, adeta bu günleri görürcesine yirmi yıl önce ne de güzel uyarmış; “Sendika işine; ev, otomobil kampanyası vs. sokma. Sadece sendikacılık yap.” Sendikacılığın kitabını yazan ve sendikacılığı bize öğreten Erol Abi sen mahzun olma, senin vasiyetini yerine getireceğiz.

Bir dava hareketi olan Akif Hocanın bizlere emanet bıraktığı bu sendikayı, şuan sendikaya çöreklenen rantiyecilerden kurtarıp, sendikayı fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Sözümüz sözdür.

                                                                                                  Yıldırım Demirci