Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı, Onun Kardeşleri, Yengesi, Sendikanın Genel Sekreteri, Genel Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve Ankara 3 No’lu Şube Sekreteri de Yönetimde…

 

İnternet haber sitelerinde 24 Eylül 2023 tarihinde “Memur-Sen’den Kuşadası’nda Cennet Gibi Konutlar” başlığıyla yayınlanan haberlerde: “Memur-Sen Konfederasyonu Bayındır Memur-Sen’le ilişkili olarak Paraf Yapı Kooperatifi isminde bir kooperatif kurduğu, Paraf Yapı Kooperatifi’nin de aldığı arsaları inşaat firmalarına kat karşılığı verdiği öğrenildi.” İddia edilmişti.

Aradan geçen zaman içerisinde görüldü ki birden fazla Paraf Kooperatifi kurulmuş. Sonuncusu da iki ay önce kuruldu. Haber, yayımlandıktan bir gün sonra tekzip edilmeye çalışılmıştı. Şimdi Paraf Ankara kuruldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın oğlu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı, Onun Kardeşleri, Yengesi, Sendikanın Genel Sekreteri, Genel Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve Ankara 3 No’lu Şube Sekreteri de Paraf’taki yerlerini aldılar.

Sen sendikacı mısın, gayrimenkulcü müsün? Sen emek örgütünün genel başkanı mısın yoksa inşaat firmasının CEO’su musun? Sen üyelerin sorunlarını mı takip ediyorsun, yoksa ihaleye çıkacak kamu arazilerini mi takip ediyorsun? Sen üyelerinin haklarının iyileştirilmesi için mi çalışıyorsun, yoksa müteahhitlik mi yapıyorsun? Sen üyelerin menfaatleri için mi mücadele veriyorsun, yoksa emlakçılık işiyle mi uğraşıyorsun? Kısaca sen sendikacı mısın yoksa ticaret erbabı mısın?

Kamu arazilerinin ihaleleri denilince ilk akla gelen isimlerden olan Paraf Konut Yapı Kooperatifi ve onun türevleridir. Üç beş tane sendikacının, kooperatif adı altında sendikanın örgütsel gücünü ve kamu nüfuzunu kullanarak seksen altı milyonun hakkı olan hazine arazileri sayesinde zenginliklerine zenginlik katmaktadırlar. Kooperatif,  amaç ve faaliyet konuları başlığı altında belirtildiği üzere üyelerinin konut ihtiyacını karşılamaktan ziyade sendika baronlarının rantsal dönüşüm aparatı haline gelmiştir.

Kuşadası’nda TOKİ’den alınan muhteşem deniz ve adalar manzaralı devasa araziye yapılmakta olan lüks konakları, “Memur-Sen’den Kuşadası’nda Cennet Gibi Konutlar” başlığı ile bazı haber ajansları okuyucularına duyurunca Memur-Sen Genel Merkezinden ilgili haber ajanslarına 25.09.2023 tarihli ihtarname gönderildi. İhtarnamede; “Memur-Sen’in kurduğu, kurdurduğu, kuruluşunu sağladığı veya destek olduğu herhangi bir kooperatif bulunmamaktadır. Kooperatif üyelerine avantaj sağlandığı gibi asılsız, mesnetsiz iddialarda bulunulmaktadır.”denilmektedir. Civardaki yazlık konutlar 10 milyona satılırken hatta aynı projede yüklenici firma 8 milyona satarken kooperatif üyelerinin üstelik dört yıl vadeyle1.161.600 TL’ye yazlık konut sahibi olmaları avantaj değil de nedir? Diğer taraftan haberin içeriğinde Memur-Sen’in kurduğu kooperatif ibaresi kesinlikle bulunmamaktadır. Haberde “Bayındır Memur-Sen’le ilişkili Paraf Yapı Kooperatifi” ibaresi geçmektedir.

Kelime oyunlarını ve demagojileri bırakın da hakikatlerle yüzleşin. Nedir bu paraf yapı? Kimlerdir bu kooperatifin kurucuları, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri? Bu kişilerin Ali Yalçın ve Memur Sen’le bağlantıları nedir? T.C. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 54.996 tane konut yapı kooperatifi var. Bu kooperatiflerden kaç tanesi Paraf Konut Yapı Kooperatifinin yaptığı gibi üyelerini, doğan görünümlü şahin fiyatına deniz manzaralı lüks konut sahibi yapıyor? Bu kooperatifi diğer kooperatiflerden ayıran özellik nedir? Gücünü sendikanın örgütlülüğünden ve kamu nüfuzundan alan,

Paraf Konut Yapı Kooperatifinin tarihsel sürecini Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin verileri esas alınarak Memur Sen ve Ali Yalçın ile irtibatına bakalım.

Lisede taciz iddiası! Kız öğrencinin anlattıkları şoke etti: Merdivenlerden çıkarken kalçamı... Lisede taciz iddiası! Kız öğrencinin anlattıkları şoke etti: Merdivenlerden çıkarken kalçamı...

Paraf Konut Yapı Kooperatif serisinin ilki 24.12.2021 tarihinde kuruluyor. Kooperatifin Yönetim ve Denetim Kurullarının üyeleri arasında Bayındır Memur-Sen Genel Sekreteri, Özel Kalem Müdürü ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanının iki Kardeşi bulunmaktadır. İkincisi Paraf 2 Konut Yapı Kooperatifi 27.03.2023 tarihinde kuruluyor. Kooperatifin Kurucuları ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında Bayındır Memur-Sen Genel Başkanının Kardeşi ve Yengesi bulunmaktadır. Üçüncüsü Paraf İzmir Konut Yapı Kooperatifi 17.10.2023 tarihinde kuruluyor. Kooperatifin Kurucuları, Yönetim ve Denetim Kurullarının üyeleri arasında Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı, Kardeşi, Genel Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve Ankara 3 No’lu Şube Sekreteri bulunmaktadır. Kooperatif serinin sonuncusu 03.05.2024 tarihinde Paraf Ankara Konut Yapı Kooperatifi adı altında kuruluyor. Kooperatifin Kurucuları, Yönetim ve Denetim kurullarının üyeleri arasında Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın Oğlu, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı, Kardeşi ve Özel Kalem Müdürü bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Memur Sen ve Ali Yalçın ile Paraf Konut Yapı Kooperatiflerinin arasında her ne kadar formal bir bağ olmasa da Paraf Konut Yapı Kooperatiflerinin Kurucuları, Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri arasında; Ali Yalçın’ın Oğlunun bulunması, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanının bulunması, Genel Başkanın İki Kardeşi ve Yengesinin bulunması, Sendikanın Genel Sekreteri, Genel Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve Ankara 3 No’lu Şube Sekreterinin bulunmalarına rağmen Memur Sen ve Ali Yalçın ile Paraf Konut Yapı Kooperatifleriyle arasında informal bir bağ olmadığından, ilintisinin ve irtibatının olmadığından söz edilebilinir mi?

Bunca iltisak karşısında Memur-Sen Genel Başkanı sıfatıyla Ali Yalçın, Paraf Konut Yapı Kooperatifi ve türevlerinin faaliyetlerinden kendisini ayrı konumlandıramaz ve sorumluluktan kaçınamaz. Ülkemizin kamu kaynakları ancak kamu yararına kullanılabilir. Kooperatif adı altında sendikanın örgütsel gücüyle kamu arazileri üzerinden kişisel rant elde edilmesi ne hukukidir, ne vicdanidir ve ne de ahlakidir.

Konfederasyon ve Sendikaların Genel Başkanları ve Yöneticileri, aynı zamanda birer kamu görevlisidir. Bu nedenle Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kendilerini bağlar. Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen; “Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz.” hükmüne rağmen Ali Yalçın hala koltuğunda oturmaya devam edecek mi?

Kuruş değil duruş adamı olan Rahmetli Erol Battal, adeta bu günleri görürcesine yirmi yıl önce ne de güzel uyarmış; “Sendika işine; ev, otomobil kampanyası vs. sokma. Sadece sendikacılık yap.” Sendikacılığın kitabını yazan ve sendikacılığı bize öğreten Erol Abi sen mahzun olma, senin vasiyetini yerine getireceğiz.

Bir dava hareketi olan Akif Hocanın bizlere emanet bıraktığı bu sendikayı, şuan sendikaya çöreklenen rantiyecilerden kurtarıp, sendikayı fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Sözümüz sözdür.

                                                                                                  Yıldırım Demirci