"Kendi siyasi iktidar kavgalarında laikliği araçsallaştıranlar kadar dini araçsallaştıranlar da suçludurlar"

Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, laiklik ve din üzerinden insanlara bir tür had bildirildiğini belirterek “Kendilerini laikliğin ve dinin jandarması olarak görenler bu ülkeyi sadece kendilerine ait görerek birbirlerine kin ve nefret kusmayı sürdürüyorlar” görüşünü dile getirdi.


Niyetinin laiklik ve din bahsine girmek olmadığını yazan Metiner, “Ama her seferinde sapla samanın karıştırılması, üstelik bunun ya laiklik ya da din adına yapılması, bir biçimde ama netlikle neşter atılması gereken bir konu” görüşünü dile getirdi.

Kimsenin kendisini bu ülkede ne laikliğin ne de dinin sahibi veya temsilcisi olarak görmemesi gerektiğini yazan Metiner, şöyle devam etti:

"Sahiden yeter artık.

Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'na herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'na herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım

Varsa bir ideolojik ve siyasi kavganız bunu laiklik ve din üzerinden yaparak hepimizi germekten vazgeçiniz gayrı.

Sahiden de düşün bu toplumun yakasından.

Kendi siyasi iktidar kavgalarında laikliği araçsallaştıranlar kadar dini araçsallaştıranlar da suçludurlar.

Toplumsal barışı bozdukları için suçludurlar.


Kin ve nefret temelinde kutuplaştırmayı derinleştirdikleri için suçludurlar.

Bir arada barış içerisinde farklılıklarımızla yaşamamızın önünde tehditkar bariyerler oluşturdukları için suçludurlar.”

 Devleti, laikliğin veya dinin dayatma aracı olarak gören laikçi ve dinci anlayışların birbirinden beslendiğini yazan Metiner, “Laiklik adına dinin görünürlük kazanmasını dahi tehdit unsuru olarak gören laikçi kafa yapısı nasıl ki başka bir hayat tarzının toplumdan sökülüp atılması gerektiğine inanan tepeden inmeci zorba bir dile yaslanıyorsa, ne yazık ki dinci bakış açısı da dini olarak görmediği hiç bir şeye hayat hakkı tanımamak gibi bir despotik dile dayanıyor. Oysa ne laikçinin laiklik yorumu ne de dincinin din yorumu bizatihi dinin kendisi değil. Laikliğin de dinin de bu kendince yorumları üzerinden laiklik ve din adına kaskatı ve koyu bir fanatizmin oluşmasına, dahası ve en fenası birbirini öldürmeye varacak bir çatışma ideolojisin oluşmasına sebebiyet verenler bilesiniz ki laikliğin de dinin de kendisine zarar veriyorlar.” düşüncesini dile getirdi.

Metiner, yeni yayın döneminde TV NET dışında hiç bir kanala çıkmama kararı aldığını yazdı.