MEB'den alınan bilgiye göre, hazırlanan yönerge ile okul sağlığı hemşiresi ve okul yönetimlerinin bu alandaki görev, sorumluluk ve hizmet sunum esasları belirlendi. Yönerge hükümlerine göre; okul sağlığı hemşiresi, okuldaki tüm öğrencilerin yılda en az 1 kez, özel sağlık gereksinimi olan öğrencilerin ise ihtiyacına uygun sıklıkta hemşirelik kapsamında fiziki muayenesini 'Çocuk ve Ergen İzlemleri Özet Tablosu'na uygun olarak yapacak ve kaydedecek. Okuldaki tüm öğrenciler için 'Öğrenci Sağlık Tanıma Formu' dolduracak; diyabet, çölyak, astım gibi kronik hastalığı olan öğrenciler için okulda yapılması gereken hemşirelik ve bakım hizmetleri planlayacak, uygulayacak, değerlendirmesini yapacak, öğrencinin ailesi ve öğretmenine sağlık danışmanlığı hizmeti sunacak ve aile eğitimleri düzenleyecek. Yönergeye göre, okul sağlığı hemşiresi okulda ve pansiyonda hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, ilk müdahalesini yapacak, gerekli durumda acil sağlık merkezine haber verecek, sağlık kuruluşuna sevki gereken öğrenci ve okul çalışanı için gerekli önlemleri alacak, sağlık kuruluşundan dönen öğrenci ile ilgili olarak hekim istemi doğrultusunda hemşirelik hizmetlerini planlayıp, uygulayacak.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK TARAMALARI YAPILACAK

Okul hemşirelerinin düzenli olarak yapılacak sağlık taramalarında görev alacağı ve salgın hastalık dönemlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuzlara uygun gerekli çalışmaları yürüteceği belirtildi. Hemşirelerin okullardaki içme suyu, kullanım alanları, tuvaletler, atıkların yönetimi gibi konuları değerlendirerek, öğrencilere sağlıklı yaşam biçimlerine ilişkin eğitimler gerçekleştireceği de kaydedildi. Ayrıca okul sağlığı hemşireleri, okul gıda işletmelerinde görev yapan temizlik personelinin hizmet sunumu hakkında eğitim, gözetim ve rehberlik hizmeti sunabilecek.

Ankara'da da eğitime 1 gün ara verildi Ankara'da da eğitime 1 gün ara verildi

OKUL YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU


Okul yönetimleri ise okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi hakkında gerekli tedbirleri almak, gerekli altyapı ve diğer ihtiyaçlar ile acil durumları yönetmekle yükümlü olacak. Yönergeye göre, okul yönetimleri ayrıca okul sağlığı hemşiresinin görev alanı ile ilgili çalışmaları yerine getirirken ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimler ile ilgili tedbirleri alacak ve okulda en az 10 metre kare kapalı alanı bulunan ve sıhhi şartları uygun, ulaşılabilirliği yüksek olan fiziki ortamlarda okul revirinin oluşturulması ve donatılmasını sağlayacak.

Ankara'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul sağlığı hemşiresi Dilek Arı da yönerge doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Arı, "Okul sağlığının olmazsa olmazı eğitimler oluyor. Öğrencilerimize bireysel temizlik ve hijyenle ilgili eğitimler veriyoruz. Covid-19 salgınında bireysel temizliğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Öğrencilerimizin şikayetleri doğrultusunda onların fiziksel bulgularını takip ediyoruz. Sağlık taramaları yaparak her yıl mutlaka öğrencilerimizin sağlık bilgilerini formlarda tutuyoruz. Fiziki bulgularını takip ediyoruz" dedi.