Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilen 08.12.2021 tarihli Okul Öncesi Eğitime Erişimin Artırılması konulu resmi yazıda Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde 36-68 aylık çocuklar ile ilkokula kaydı ertelenen çocuklardan en az beş çocuk bulunması hâlinde ana sınıflarının açılması ifade edildi.

İşte o yazı

Okul öncesi eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması ve bu eğitimin yaygınlaştırılması üst politika belgelerinde öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında 5 yaşındaki tüm çocukların okul öncesi eğitim alması, 3 ve 4 yaş çocukların ise okullaşma oranlarının artırılması çalışmaları devam etmektedir.

İlgi (a) Yönetmeliğin Kayıt zamanı ve kayıt yaşı başlıklı 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde; "Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir." denilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise "Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır…" denilmekte olup ilgi (b) Olur ile köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde 36-68 aylık çocuklar ile ilkokula kaydı ertelenen çocuklardan en az beş çocuk bulunması hâlinde ana sınıflarının açılması,

2) Açılan bu ana sınıflarının anaokulu veya ilkokulla ilişkilendirilmesi,


 
3) İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince açılan ana sınıflarının ivedilikle eğitim öğretime hazır hale getirilmesi hususunda;

3. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Tuncay MORKOÇ Bakan a. Genel Müdür V.