Kamudanhaber- Özel haber

Bilindiği üzere her yıl belli dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen alımı yapılmaktadır. Öğretmen alımlarında Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen 4015 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılan ve kamuoyunca ismi KPSS olarak bilinen Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS10 puan türü kullanılmaktadır. Yayınlanma tarihi 2002 yılı olan 4015 sayılı yönetmelik tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ilk defa personel alımlarında KPSS sonuçlarını bir şekilde esas almasını zorunlu hale getirmektedir.  Bu kapsamda MEB’de ilgili yönetmelik kapsamında personel istihdamında bulunmaktadır. 2002 yılından itibaren 10 yıl boyunca 2012 yılına kadar yönetmelikte öğretmen adayları için sınav puanı geçerlilik süresi 2 yıl iken 6 Temmuz 2012 yılında bu süre yönetmeliğin 11. Maddesine “Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır.” cümlesi eklenerek 1 yıla indirilmiştir. Daha sonra özellikle sınavın ücretinin yüksek olduğu öğretmen adaylarının sürekli olarak sınava girdikleri, diğer tüm kamu alımlarında sınav geçerlilik süresinin 2 yıl olduğu gibi gerekçelerle önceki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz döneminde yapılan bir çalışma ile Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, öğretmen adaylarının KPSS puanlarının 1 yıl olan geçerlilik süresinde yeni bir değişiklik yapılarak sınav geçerlilik süresi 11. maddenin 2. cümlesinin kaldırılması neticesinde yeniden 2 yıla çıkarılmıştır.

Ek olarak bu yapılam değişikliğin 2018-2019 KPSS tartışmasına neden olmuş olması sebebiyle 7 Kasım 2019 tarihinde  “(Ek cümle:RG 7/11/2019-30941-C.K.-1753/1 md.) Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır.” hükmü eklenerek sınav geçerlik süresi 1 yıla indirilmiştir. Bu kapsamda 2020 yılı KPSS puanları 1 yıl geçerlidir. Ek olarak “…sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarınının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.” hükmü kapsamında 2020 yılı KPSS puanlarının geçerlilikleri 2021 yılı KPSS puanlarının açıklanması ile sona erecektir. İlgili yönetmeliğin başlığında ise 16/4/2019 tarihli ve 30747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/4/2019 tarihli ve 903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.” ibaresi bulunmaktadır. Yani yönetmelik hükümleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütlmektedir. Bu kapsamda yönetmeliğin yürütücüsü ve uygulayıcısı Cumhurbaşkanlığı, yönetmelik uyarınca sınavı yapan kurum ÖSYM, sınav sonuçları çerçevesinde personel alımı yapan ise Milli Eğitim Bakanlığıdır.

MEB Duyurdu! Liselerde Yeni Bir Program Uygulanacak MEB Duyurdu! Liselerde Yeni Bir Program Uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 9 Eylül 2021 tarihinde daha önce Cumhurbaşkanımızca duyurulan 15bin atama müjdesinin atama takvimini yayınlamıştır. 2020 yılında KPSS’ye giren ve ataması gerçekleştirilmemiş öğretmenler için sevindirici olan bu haber binlerce evde önce müthiş bir sevinç ve minnete yayınlanan atama takvimi sonrasında ise hüzne neden olmuştur. Öncelikli olarak şunu belirtmekte fayda var:

- Yayınlanan atama takviminin son cümlesi olan “Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2020 ve 2021 KPSS Puanları ile başvurular alınacaktır.” hükmü halen geçerlilikte olan 4015 sayılı yönetmeliğin KPSS geçerlilik süresini düzenleyen 11. maddesine göre geçersizdir. Eğer bir atama yapılacaksa ve bu atama başvuruları 2021 KPSS sonuçlarının duyurulması sonrasında yapılacaksa 2020 KPSS sonuçları geçersiz olacaktır. İlgili madde ektedir:

* Madde 11- (Değişik: 25/1/2016-2016/8434 K.) KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. (Ek cümle:RG7/11/2019-30941-C.K.-1753/1 md.) Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. (Mülga cümle: RG-15/8/2018-30510 – CK-25/1 md.) (…) Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarınının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Diyelim ki hukuken mümkün olmasa dahi böyle bir atama yapıldı. 2021 yılında KPSS’ye girmiş ama 2020 KPSS puanlarıyla önüne başka adaylar geçen 2021’lilerin mahkeme hakları doğacaktır. Benzer bir sorun olan ve Mahmut Özer Bakan Yardımcısı, Sadri Şensoy da Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü iken yaşanan 2018-2019 KPSS sorunu hakkında halen devam eden mahkemeler bulunmaktadır.

Bizim de sizler gibi bazı sorularımız bulunmakta:

  • Peki bu acemice hatanın nedeni nedir?
  • Neden atama takvimi açıklanmadan önce yönetmelik değişikliğine gidilmedi?
  • Neticede bu bir yönetmelik, istenildiği takdirde kolaylıkla değiştirilebilir. Sayın Bakan Mahmut Özer eski ÖSYM Başkanı, Sayın Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy eski Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü, Sayın Bakan Yardımcısı Petek Aşkar Ölçme Profesörü değiller mi? MEB’de Ziya Selçuk döneminde yaşanan 2018-2019 KPSS sorunundan eski ÖSYM Başkanının, eski Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürünün, Ölçme ve Değerlendirme Profesörünün haberleri yok muydu?
  • Diyelim ki hukuksuzca da olsa yönetmelik değişikliğine gidildi ve 2020 KPSS geçerlilik süresi 2 yıla çıkarıldı. Bu durumda benzer bir mağduriyet oluşacağını bakanı, bakan yardımcıları ölçmeci olan MEB neden hesaplamadı?
  • Biliyoruz ki MEB’de Mahmut Özer dönemi ile birlikte bakanın haberi olmadan kuş uçmayacak bir yapı kuruldu. Bu da her tür başarının bakanın başarısı olacağı gibi her türden başarısızlığın hesabının da bakandan sorulacağı anlamına geliyor mu?
  • Sayın Bakan Mahmut Özer’in sosyal medya hesabı yok. Acaba danışmanları kendisine hakkında açılan #MahmutÖzerİstifa etiketi ile ilgili bilgi verdiler mi?
  • Dahası Türkiye TT listesinde ilk sırada olduklarından, hemen altlarında 2. sırada ise Ziya Selçuk etiketinin olduğunu gördüler mi?

Kısacası “Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok…” Ziya Selçuk’un değiştirdiği ve sorunlu olan ne varsa geri getirilmeye çalışılıyor.

Son bir soru da sendikalara:

  • Siz bu konuda ne yapıyorsunuz?