Türkiye Otelciler Federasyonu’ndan depremzedeler için açıklama! Türkiye Otelciler Federasyonu’ndan depremzedeler için açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı.
MADDE 1- 30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yurt dışında açılan” ibaresinden sonra gelmek üzere “okullar ile 17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununa göre yurt dışında faaliyet gösteren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.