MÜFREDAT'A EĞİTİMBİRSEN NEDEN İTİRAZ EDİYOR ? BEYAZ KİTAP KALDIRILMALI MI ? 

Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatın taslağını yayınladı. Müfredata ilk itiraz Eğitimbirsen'den geldi . Eğitimbirsen Beyaz Kitap konusu tartışmaya açılmadan yeni müfredatı anlamsız buldu .... 

MEB 15.01.2017, 20:41 15.01.2017, 22:30
MÜFREDAT'A EĞİTİMBİRSEN NEDEN İTİRAZ EDİYOR ? BEYAZ KİTAP KALDIRILMALI MI ? 

Kamudanhaber - Özel Haber

Oktay YILMAZ / Genel Yayın Yönetmeni 

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz hafta yeni müfredat taslağını basınla paylaştı . Müfredat taslağı dersler bazında MEB'in internet sitesinde yayınlandı . 1-5-9 sınıflardan başlamak üzere müfredatta bir dizi değişikliğe gidilecek . Müfredatla ilgili internet üzerinden paydaşların görüşleri alınacak , müfredata son şekli verilecek . 

Müfredat taslağına ilk itiraz Eğitimbirsen Genel başkanı Ali Yalçından geldi . 

Ali Yalçın , müfredatla ilgili Beyaz Kitap işaret ederek eleştiriler getirdi .

Milli Eğitim Bakanının Beyaz Kitap hakkında açıklamalarına eleştiri getirerek , Beyaz kitap aynı şekilde kalacaksa , müfredat değişikliğinin anlamı yok babında açıklamalarla , üstü kapalı olarak beyaz kitabın kaldırılması ve müfredatın bu doğrultuda yeniden düzenlenmesini talep etti .

Hatırlanacağı üzere , Eğitimbirsen müfredat konusunda bir çalışma hazırlamış ve kamuoyu ile paylaşmıştı .

Eğitim - Bir - Sen'in müfredat raporu kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı . 

Eğitimbirsen'in hazırladığı müfredat raporuna göz atacak olursanız , Beyaz kitapla ilgili rahatsızlığı ve talepleri görebilirsiniz .

BEYAZ KİTAP NEDİR ?

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıp , Beyaz Kitaba göre eğitim veren yüzbinlerce öğretmen , binlerce idareci ve milyonlarca velinin haberinin bile olmadığı bu kitap hakkında kısa kısa bilgiler vererek , Beyaz Kitab'ı tartışmaya açmak istiyoruz .

1980 ihtilalinden sonra yakasına Atatürk rozeti takarak , Atatürk maskesi altına gizlenen cuntacıların , 80 ihtilalinden sonra MGK kararı ile ; Talim Terbiye kuruluna hazırlattırılan 144 sayfalık kitabın ismi BEYAZ KİTAP'DIR ...

Kitap gerçektende Beyaz olup , 2005 yılında MGK'ya yapılan bir sunumla kaldırıldı.  , Daha sonra Talim Terbiye Kurulu başkanının değişmesiyle beraber yeniden Talim Terbiye müfredatına girdirildi .

Beyaz Kitap Neden Tartışılmalı ?

Beyaz kitabı bugün Atatürk görecek olsa , 21 yüzyılda bu ne rezillik diye emin olun kendisi kaldırtır ....

Beyaz kitap'da neler mi yazıyor ?

Şimdi sizlere ana fikrini vererek , örneklerle açıklayalım .

Beyaz Kitap , Milli Eğitim Müfredatları hazırlanırken kazanımlara dayanak oluşturan kitaptır . 

Ders kitaplarının konuları ve kazanımları, Beyaz Kitap içerisinden Atatürkçülük konularına dayandırma mecburiyeti bulunuyor .

Örnek 1- ; Atatürk'ün komutanken üniformasında  7 düğme bulunmaktaydı , 3'ü düştü kaç düğme kaldı ? 

Matematik kitabı hazırlanırken soru içerisine ve köküne beyaz kitaba göre Atatürk eklenmek zorunda kalınıyor .

Bunun ismine de Atatürkçülük diyorlar .

Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesi diyorlar ...

 Örnek 2- ; Atatürk küçükken birdir bir oynamazdı . Siz kitaba Atatürk birdir bir oynuyordu yazarsanız , BEYAZ KİTAP devreye giriyor . 

Beyaz kitap diyorki , Atatürk hiç kimsenin önünde eğilmediği için , küçük yaşta birdir bir oynatarak , Atatürk'ü yere eğemezsiniz diyor .

İşte saçmalıklarda burda başlıyor...

Örnek 3- ; Örneğin İngilizce derslerinde tense'ler ( zamanlar ) içerisine Atatürk eklemeden soru yada metin hazırlayamazsınız ...

İngizilizce derslerinde zaman kavramını Atatürk olmadan anlatamazsınız diyor BEYAZ KİTAP...

Örnek 4- ; Mesleki eğitimde masa hazırlama ve sunum dersi kazanımına Atatürk eklemek zorundasınız .

Atatürk'ün yemek masası nasıl hazırlanırdı ? 

Bu ve buna benzer çağa uymayan saçma sapan metinler koymak zorundasınız . 

Milli Eğitim Bakanlığının Atatürkçülük konularını ve Atatürk'ü müfredattan sileceği ile ilgili belli kesimler tezvirat yaparak bilgi kirliliği oluşturuyor .

Bakan İsmet YILMAZ'ın açıklamaları gayet netti , Beyaz Kitap'ın kaldırılmayacağını açıkladı.

Eğitimbirsen'den itiraz sesleri ondan sonra yükseldi .

Bugünde Müsteşar Yusuf Tekin , Twitter adresinden Atatürkçülük konularıyla ilgili çok net açıklamalar yaptı .

MEB NE İSA'YA NE MUSA'YA YARANABİLİYOR !

Sosyal demokratlar ve ulusalcılar başta olmak üzere bir kesim Atatürkçülük kaldırılıyor diye MEB'i suçlarken ; Eğitimbirsen neden Beyaz kitap kaldırılmıyor diye MEB'e itiraz ediyor .

EĞİTİMBİRSEN MÜFREDAT TASLAĞI VE MEB TASLAĞI KARŞILAŞTIRMASI

Eğitimbirsen taslağında Kemalizm adı altında Atatürkçülük konularının daraltılması / kaldırılması talep edilirken , demokratikleşme ve demokrasi diye sıkça kelime oyunu ile çok tehlikeli talepler bulunmaktadır .

Ulus devlet ve üniter yapının bile tartışmaya açılabileceği , yerelleşme üzerinden , merkezi yapıyı zayıflatacak ; Federalizm ve federe devlet mantığına uygun bir müfredat isteği belirmektedir .

Eğitimbirsen raporunda onlarca akademisyen ve kişiye teşekkür edilse de , müfredat raporunun tek kalemden çıktığı ve kendisini ülkede azınlık olarak gören bir grubun istekleri gibi algılanıyor .

Eğitimbirsen müfredat raporunu tek tek analiz edeceğiz . 

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat taslağını beklediğimiz için , Eğitimbirsen raporu İle ilgili yorum yazmadık .

Milli Eğitim Bakanlığı raporuna gelince , bu raporla ilgili yine detaylı bir değerlendirme sitemizden yazacağız .

Bakanlığın müfredat taslağı ilk bakışta eksikler olmakla birlikte çağın şartlarına göre güncellenmiş ve zenginleştirilmiş , iyi niyetle hazırlanmış bir taslaktır .

Bu taslağa hep birlikte iyi niyetle katkı sunmak ve zenginleştirmek gerekir .

Bakanlığın bu müfredat taslağı İle ilgili akademisyenlerle de bir beyin fırtınası yapması gerekir , yine sivil toplum örgütleri ve sendikalarlala da görüş alışverişi müfredata zenginlik katacaktır .

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ders kitaplarından çıkartmak ve tartışmaya açmak hiç kimseye bir fayda getirmez . 

Bunun yanında 1980 ihtilalinin ürünü olan ve MGK tarafından dayatılan BEYAZ KİTAP , Atatürk'ü komik duruma düşürecek kadar abartılı ve kötü hazırlanmıştır . Günün şartlarına göre güncellenmelidir .

Kimsenin cesaret edemediği bir konuyu daha yazalım ...

Atatürk ders kitaplarında öyle bir anlatılıyorki , onun bir insan ve fani olduğunu çocuklar kavrayamıyor ...

Her konunun ve cümlenin başına " EN " kelimesi eklenerek EN Atatürk .... diye başlayan cümleler ve metinler , çocuklarda olumsuz etki bırakıyor .

Özellikle ana sınıfı ve ilkokul müfredatında kitapların yarıdan fazlası Atatürk üzerine kurulu...

Ana okulu ve ilkokuldaki çocuklara Atatürk öyle bir anlatılıyorki , ilkokul çocukları " tövbe haşa " Atatürk'le , Allah'ı kıyaslar duruma getiriliyor .

İşte müfredatta Atatürk'le ilgili düzeltilmesi gereken yer tamda burasıdır .

Müfredatın Bam teli diye tarif edeceğimiz yerde burasıdır .

Sonuç olarak ; Milli Eğitim Müfredatında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gereken değer verilecek şekilde müfredat hazırlanmalıdır . Atatürk'ü ilahlaştıracak şekilde hazırlanacak müfredatta sakattır . Toplumun tüm kesimleri tarafından kabul görecek , çağın şartlarına uygun , ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, 4. Teknoloji devrimini yakalayacağımız bilgi ve becerilerin ışığında yeni bir müfredat elzem olmuştu .

Bu dilek ve temennilerle ; Bakanlığın iyi niyetle hazırlamış olduğu bu müfredatı tüm kesimlerin kucaklaması ve sahip çıkması gerekir diyerek yazımıza son verelim ...

Yorumlar (16)
Sayın Cumhurbaşkanıma arz olunur 5 yıl önce
Fetoya şirinlik yapan Ali Yalçın'ın TOÇ BİR SEN genel başkanı Günay Kaya'yı koruması doğaldır. Hepinizmi aynısınız!! Pes vAllahi
savaş yarkadaş 5 yıl önce
eğitim bir sen in görüşlerinin tersine hizmet vatana hizmettir
behzat kahveci 5 yıl önce
dayatmaların devri geçmiş olmal , herkes gerçek yaptıkları ile anılmalı ve atatürkü kullanarak ülkenin önünü kimse yada hiçbir ideoloji tıkatalmamalı.
behzat kahveci 5 yıl önce
beyaz kitap ülkedeki beyazlar için hazırlanmıştır.atatürk dahil bu ülkenin yararına kim ne yapmışsa bunlar doğru anlatılmalı.
ofbalki 5 yıl önce
Mustafa Kemal 'in olduğu bir müfredatta tanrısallaştırma mutlaka olacaktır. Sorunu kökten çözmek en doğrusu olur. Bakanlık beyaz kitabı çöpe atmadığı sürece vesayetten kurtulamaz.
muhalif 5 yıl önce
Bugün bunları yazabiliyorsan o çöpe atmak lazım dediklerin sayesindedir. Asıl sen ve senin gibileri çöpe atmak lazımdır.
Kadir 5 yıl önce
Süper yorumlamışsınız
Tecrübe 5 yıl önce
yıllar önce ortaokulda öğretmenlik yaparken din k. dersinde peygamberimizin annesinin adını sorduğum bir soruya öğrencilerimden Zübeyde Hanım diye cevap veren olmuştu
Hakkı ARAR 5 yıl önce
Sen kendi dersinde Peygamberimizin anasının adını öğretememişsin ama Tarih öğretmeni Atatürk'ün anasının adını öğretmişse kabahat öğrencide değil sendedir.
halil 5 yıl önce
Ali hoca o işlerde önce gayri ahlaki olarak şubelerinde olan olaylara müdahale et. Örnek Gaziantepteki şubende yönetici olan MUÖ ve AS aktif sen yöneticisi ve 28 temmuzda açığa alınan aktif sen yöneticisi BS ile aynı okulda çalıştılar diye göreve iade ettiler ama bunu sırarla üye ettiği öğretmen ihraç gazikent sohbetçisi kurucu müdür sohbet dinleyen ihtaç.Küçük düşünen ekiple Türkiyenin kaderini belirleyecek müfredatta yön verilmez.Hak adalet deyince eğitim bir sen akla gelsin.arkadaş hemşeri ilişkisi şubelerinde hak ve adaletin önüne geçmesin. Sonra kendiliğinde müfredat düzelir. Çünkü nasılsanız ona göre idare olacağız. ali hocam bunları bilmek zorundasınız. bilmiyorsanız ben size mektupla ayrıntılı yazdım buna rağmen Gaziantepte hiç bir şey olmadı sizi kandıranları uyarın o zaman.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
Namaz Vakti 21 Eylül 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49