LGS Sınavında Karşılaşılması Muhtemel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Bakanlık müfettişi Ahmet Çalışkan, Lgs sınavı ile ilgili Kamudanhaber sitemize değerlendirmeler yaptı. Lgs sınavında karşılaşılması muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri ...

MEB 03.05.2020, 21:34 06.05.2020, 23:01
LGS Sınavında Karşılaşılması Muhtemel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Liseler Giriş Sınavı (LGS)

Liselere Giriş Sınavının yapılacağı zamanda covid-19 virüsünün sosyal yaşama etkilerinin günümüz şartlarındaki gibi olması durumunda sınav süreci ile alakalı karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.

A.SINAV ÖNCESİ HAZIRLIK SÜRECİ

1. Covid-19 virüsüyle oluşan hassas durum nedeniyle; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde LGS için özel bir “sınav komisyonu” oluşturulmalıdır.

(Sınav komisyonuna Bakanlık Merkez teşkilatından katılacak üyeler haricinde; sahadaki durumu yansıtabilecek, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar üzerine deneyim sahibi Bakanlık Maarif Müfettişi, İl Müdürü, İlçe Müdürü, Şube müdürü, Okul müdürü alınmalıdır.)

2. LGS Bakanlık Sınav Komisyonu koordinesinde her il için bir koordinatör belirlenmelidir.

(Koordinatörler, Daire Başkanları ve Bakanlık Maarif Müfettişleri arasından seçilmelidir. Koordinatörler; LGS Bakanlık Sınav Komisyonuna bağlı olarak sınav öncesi tüm hazırlık sürecini yakından takip etmeli ve sınav günü görevli olduğu ilde bulunmalıdır. )

3. LGS Bakanlık Sınav Komisyonu koordinesinde çalışma ekipleri tüm illerin okul-öğrenci yerleştirme bilgilerini simülasyon üzerinden incelemelidir.

(İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki ARGE ekipleri simülasyonları Bakanlık ‘da oluşturulacak çalışma ekipleri ile koordineli bir şekilde yürütmelidir.)

4. Salgının seyrine göre gerekli görülmesi durumunda her ilçeye Bakanlık tarafından temsilci gönderilmelidir.

(Salgının risk düzeyine göre sınav öncesi ve sınav sürecini yerinde görmek, denetlemek, yerelde sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla bakanlık tarafından tüm ilçelere Bakanlık Maarif Müfettişi, Daire Başkanı, millî Eğitim Uzmanı, Eğitim Uzmanı, şube müdürleri arasından temsilci görevlendirilmelidir.

B. LGS BAKANLIK SINAV KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE SINAV SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

1. Öğrencilerin sınava kendi öğrenim gördükleri okulda girmesi.

(Olumsuz sağlık koşullarının olduğu bu süreçte öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesi araç ve insan hareketini en aza indirecektir.)

2. LGS’nin yapıldığı gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi.

(Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi durumu; Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu ile istişare edilerek karar verilmelidir.)

3.Sınav giriş belgesine sınav süreci ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Gerekli görülmesi halinde sınav öncesi kamu spotu yayınlanabilir.

(Sınav giriş belgelerine koyu renkte; velilerin okul bahçelerine alınmayacağı, öğrencilere bahçe girişinde maske verileceği, kalem, silgi, kalemtıraş verileceği vb hususlar belirtilerek veli ve öğrencilerin kaygı durumları giderilmelidir.)

4. Covid-19 virüsü süreci ciddi boyutlarda devam etmesi ve sokağa çıkma yasağı uygulanması durumunda öğrenci velilerin çocuklarıyla beraber okula gelmesi durumu

(Sınav günü olası bir sokağa çıkma yasağı uygulanması durumunda anne/babaların çocuklarıyla okula gelememesi durumu ortaya çıkacaktır. Öğrencilerimizden kendi mahallelerindeki ortaokula gitmeyip, farklı ortaokullara giden öğrenciler düşünüldüğünde velilerin çocuklarını okullara araçlarla götürmesi kaçınılmazdır. Servislerle ulaşım sağlanması gibi bir çözüm düşünülse de velilerin buna rağbet göstermeyeceği öngörülmektedir. Sınav giriş belgesiyle veliler özel araç/ yaya olarak çocuklarını sınava götürebilmelidir. Öğrencinin yanında sadece anne ve babasından birinin yanında olması insan hareketini azaltma açısından düşünülse de  bu durum kontrol edilmesi zor bir durumdur ve öğrencilerin sınav motivasyonu açısından büyük eleştiriler alabilecek bir durumdur. Bu yüzden sokağa çıkma yasağı olması durumunda anne ve babalar çocuklarıyla beraber okula gelebilmelidir.

5.Okul bahçesine sınav günü veliler girmemelidir.

 (Velilerin sınav günü öğrencilerle birlikte okul bahçesine girmesi durumunda sosyal mesafe kuralları yok sayılacak ve kargaşa ortamı oluşacaktır.)

6.Öğrencilerin okul bahçesinde ve bina içinde sosyal mesafe kurallarına uymaları sağlanmalıdır.

(Okul bahçelerinde ve bina içinde sosyal mesafe düzenini sağlamak için; okulda sınava girecek öğrenci sayısıyla orantılı olarak yedek öğretmen görevlendirilmelidir. Yedek öğretmenler öğrencilerin bahçe kapısından girişinden bina içinde sınıfına yerleşinceye kadar kontrol etmelidir.

7.Okul bahçelerinde hoparlör sisteminin kullanılması gerekmektedir.

(Velilerin okul bahçesine alınmayacağı için okul idarelerince yapılan açıklamaları rahatlıkla duyması bahçe çıkışında kargaşa ortamı oluşmasını engelleyecektir. Öğrencilere verilen direktiflerin rahat bir şekilde duyulması kargaşa ortamını önleyecektir.)

8. Sınav saati durumunda değişiklik yapılmamalıdır.

(Sınav saatinin değişmesini gerektirecek özel bir durum yoktur. Öğrencilerin sınav başlama saatinden önce okula geliş saatinde değişiklik yapılmamalıdır. Sosyal mesafeyi korumak, kargaşa oluşmasını engel olmak vb. amaçlarla öğrencileri okula daha erken getirmek, hem daha fazla kargaşaya neden olacaktır hem de büyük eleştiri alacaktır.  Çünkü 80+75 toplamda 155 dakika sınav süresi ve iki oturum arası dinlenme süresi hesaplandığında, öğrencilerin 4-5 saat gibi bir süre okulda kalması gibi bir durum ortaya çıkacaktır.

9. Sınava giren öğrencilere okul bahçesine girişte görevlilerce maske verilmelidir.

(Bahçe girişinde öğrencilere maske verilmesi ve girişte dezenfektan jel bulundurulması salgın açısından önleyici bir tedbir olacaktır.)

10. Covid-19 seyrine göre sınıflarda oturma düzeni yeniden ayarlanmalıdır.

(Riskin büyük ölçülerde devam etmesi durumunda sınıflar 10 kişi olacak şekilde ayarlanmalıdır. Riskin normal olması durumunda ise eski şekliyle 20 kişilik olması ancak sıraların arasının makul seviyede biraz daha açılması değerlendirilmelidir.

11.Öğrencilere sınav için, kalem, silgi, kalemtıraş ve su verilmelidir.

(Öğrencilere sınav için gerekli temel ihtiyaçların ÖSYM ‘nin yaptığı şekliyle Bakanlıkça karşılanmalıdır.)

12. Sözel oturum ile Sayısal oturum arasındaki süre de değişiklik yapılmamalıdır.

(Sözel ve Sayısal oturum arasındaki süreyi sosyal mesafe kurallarını azaltmak amacıyla kısaltılması durumunda; öğrencilerin tuvalet ihtiyacını giderememesi gibi bir durum ortaya çıkacaktır.

13.Özel Okulların Sınav Komisyonları resmi okul müdürleri tarafından oluşturulmalıdır.

(Resmi okullar için yapılan uygulamalar özel okullar içinde uygulanacaktır. Özel okullarda sınav komisyonları öncelikle lise müdür ve müdür yardımcılarından(Sınav tecrübelerinin fazla olması nedeniyle) yeterli olmaması halinde diğer okul müdürlerince ve resmi okul öğretmenlerinden oluşturulmalıdır.

14.Sınav kitapçıkları öğrencilere sınav sonunda verilmelidir.

(Sınav kitapçıkları öğrencilere sınavdan 1 saat sonra verilmekteydi. Salgın süreci şartlarını değerlendirdiğimizde sınavdan sonra 1 milyon 600 bin öğrenci ve veli sınav kitapçığını almak için ya okul çevresinde bekleyecek ya da tekrar okula gelecektir. Bu kargaşayı engellemek için sınav kitapçıkları sınav bitiminde öğrenciler sınıfta bekletilip, poşetlerin idareye teslim edilmesiyle birlikte öğrencilere verilmelidir.

                                                                                                               Ahmet ÇALIŞKAN

                                                                                                          Bakanlık Maarif Müfettişi

Kaynak: www.kamudanhaber.net
Yorumlar (16)
Eğitimci 1 yıl önce
Sınıfların 10 kişilik olması ve soru kitapçıklıklarının sınav sonu öğrencilere verilmesi çok yerinde bir karar olur.
VELi 1 yıl önce
Tespitler Yerinde olmuş.
Objektif bir bakış açısıyla değerlendirilmiş.
TEOG'da olduğu gibi Resmi ve Özel okul öğrencilerin kendi okullarında girmesi, kalem ,silgi su ve maske verilmesi ayrıca güzel düşünülmüş.
Başkanım değerlendirmen için Teşekkürler.
öğretmen 1 yıl önce
karşılaşılabilecek sorunlara objektif çözümler getirilmiş. Özellikle öğrencilerin kendi okullarında girmesi ve özel okulların çözümleri mantıklı
VELİ DAO 1 yıl önce
Başkanım Tespitlerimiz ve önerileriniz gayet güzel.
Ancak her öğrencinin kendi okullarinda gireceği ve her sınıfta 10 öğrencinin düşünüldüğünde bazı 8.sınıf mevcutları fazla olduğundan dolayı okullarında girememe gibi sıkıntı doğacaktır. Bundan dolayı sınıfların 15 ya da 20 olarak düşünülmesi gerekir.
Sınav 1 yıl önce
Yerinde tesbitler.Guzel hazırlanmış.
Ahmet er 1 yıl önce
Başkanım kendinize sınav görevi ve ücreti almak için güzel tespitlerde bulunmuşsunuz işleyen demir pas tutmaz:)
Matda 1 yıl önce
Müfettiş beyin sahadan geldiği belli oluyor, oluşabilecek sorunlara güzel çözümler önermiş.
Muallim 1 yıl önce
7 haziranda sokağa çıkma yasağına gerek kalmaz inşAllah
Normalleşme sağlanır
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
Namaz Vakti 26 Eylül 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49