İşte Milli Eğitim'in sendika karnesi

Okullarda yönetici olmak hangi sendika olursa olsun tek bir sendikanın tasarrufuna bırakılamaz...

MEB 01.02.2018, 23:02
İşte Milli Eğitim'in sendika karnesi

Kamuoyunda yeterince tartışılıp gündeme gelmese de bence yılın eğitim haberlerinden birini Kamudan Haber İnternet Sitesi şu linkteki haberiyle yaptı. [1] Çünkü habercilik yazılmayanı yazmak, görünmeyeni görünür kılmaktır; bilimsel ve gerçeklere uygun olarak... Bu haber bu yönüyle aslında tüm eğitim tartışmalarının fotoğrafıdır, özetidir. Ve bu konu yeterince gündeme gelmese de tecrübeli sendikacı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şöyle bir tweet attı: "Bu Taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa..."

Bence bu konuyla ilgili acilen tüm paydaşlar ciddi açıklamalar yapmak zorundadır.

HİÇBİR SENDİKA DEVLETİN, MEB'İN VE BÜROKRASİNİN ALACAĞI KARARLAR ÜZERİNDE BASKI YAPMAMALIDIR

Kamudan Haber İnternet Sitesinde yer alan okul yöneticilerinin sendikal dağılımı, yönetici olmanın yolunun bir sendikanın tasarrufunda olduğunu, bu sendikaya üye olmaktan geçtiğini göstermektedir. Araştırmayı yapan ilgili haber sitesinin verilerine göre ortada bir adaletsizlik olduğu gerçeği çok somut olarak görülebilmektedir. Söz konusu rakamlardan çıkan sonuç, okullarda idareci olmak için MEB’in merkez ya da taşra teşkilatının merdivenlerini tırmanmaktan veya asansörüne binmekten değil, ilgili sendikanın merkez veya şube binalarının merdivenlerini tırmanmaktan ya da asansörüne binmekten geçmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Hiçbir sendika devletin, MEB’in ve bürokrasinin alacağı kararlar üzerinde bu yönüyle baskı yapmamalıdır ve devletin otoritesinin yani bürokrasinin üzerinde olmamalıdır. Olması halinde uzun vadeli telafisi olmayacak sıkıntılar yaşanır.

CUMHURBAŞKANI'NIN ZAMAN ZAMAN DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIK TABLOSUNU YARATAN NEDENLERİN BAŞINDA GELMEKTEDİR

Bu durum, esas olarak bugün eğitimin içinde bulunduğu ve aynı zamanda Cumhurbaşkanının zaman zaman dile getirdiği başarısızlık tablosunu yaratan nedenlerin başında gelmektedir. Çünkü idarecilik her şeyden önce liyakati, belli alanlarda uzmanlığı, yeterliliği, deneyim ve yetkinliği gerekli kılmaktadır. Belli bir anlayışa dayandırılan ve büyük bölümü aynı sendikaya yakın kadrolardan oluşturulmuş mülakat komisyonları tarafından belirlenen idareciliğin adına işte bu nedenle “kadrolaşma” denir literatürde. Bu tip kadrolaşmaların da devlet olmanın gereği olarak ne tip sıkıntılara yol açabileceğini bizzat yaşadık. Dosyası yine aynı sendikaya üye ya da yakın olan ilgili üst yönetimler tarafından şişirilmiş ödül ve terfilerle doldurulmuş kişilerin üste eklenmiş hak edilmeyen mülakat puanları ile öne geçmesi “torpil” diye tanımlanan kayırmanın adı olarak anılmaktadır. Ve de bu tip uygulamalar tarih boyunca devlete zarar verdiği kadar en fazla o dönemki hükümetlere zarar vermiştir. Bu zararın önlenmesi için okul yöneticiliği gerçekten liyakat, yeterlilik, yetkinlik, yatkınlık, uzmanlık ve deneyim/tecrübe kriterlerini taşıyan adaylar arasından görev süresi iki dönemle (4+4) sınırlandırılmış ve seçim yöntemi ile belirlenmelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan okul müdürleri ve müdür yardımcılarının sendikalara göre dağılımını araştıran haber sitesinin verilerine göre,

Bir sendika, MEB’de çalışan toplam öğretmen sayısının yüzde 33’ünü üye yapmış olmasına rağmen yöneticilerin yüzde 67,33’üne sahip olmuştur. Bu tablo büyük sosyal adaletsizlik, eşitsizlik ve haksızlığı işaret eden bir tablodur. Doğru dürüst hiçbir bilimsel ölçme ve değerlendirmeye dayanmayan bu işlemin, koruma ve kollama hareketinin varıp dayanacağı duvarda yazan eğitim sonucu başarısızlıktır. Nitekim sonuçlar böyle de tezahür etmektedir. Aslında eğitime dair bazı temel göstergeler ve sonuçlarda bunu fazla söze gerek bırakmayacak kadar doğrulamaktadır. Ve bu uygulama, MEB’in ve AK Parti'nin eğitim politikalarına verdiği yoğun emeklerinde boşa gitmesine neden olmaktadır.

OKUL MÜDÜRÜ SENDİKAL DAĞILIMI

MEB’de görev yapan Okul müdürü sayısı 29.050 kişi.

Eğitim Bir Sen'e üye olan Okul müdürü sayısı; 21.482 kişi, oranı yüzde 74

Türk Eğitim Sen'e üye olan Okul müdürü sayısı; 2.634 kişi, oranı yüzde 9,07

Eğitim Sen'e üye olan Okul müdürü sayısı; 822 kişi, oranı yüzde 2,83

Eğitim - İş: 235, Anadolu Eğitim Sen: 7, Eksen: 12, Özgür Eğitim Sen: 22, Mete Sen: 12

Sendikalı olmayan Okul müdürü sayısı ise 3.802 kişi oranı yüzde 13,09

MÜDÜR BAŞYARDIMCILARININ SENDİKAL DAĞILIMI;

Toplam 2.442 müdür başyardımcısı görev yapmaktadır.

Eğitim Bir Sen: 1.651 üye, oranı yüzde 67,61

Türk Eğitim Sen: 265 üye, oranı yüzde 10,85

Eğitim Sen: 69 üye, oranı 2,83

Eğitim- İş: 24 üye

Diğer sendikalar: 7 üye

Sendikalı olmayan müdür başyardımcısı sayısı ise 426 kişi oranı yüzde 17,44

MÜDÜR YARDIMCILARININ SENDİKAL DAĞILIMI;

MEB’de görev yapan toplam müdür Yardımcısı sayısı 49.571 kişidir.

Eğitim Bir Sen: 31.446 üye, oranı 63,43

Türk Eğitim Sen: 5.830 üye, oranı yüzde 11,76

Eğitim Sen: 1.776 üye, oranı yüzde 3,58

Eğitim - İş: 691 üye, oranı yüzde 1,39

AES: 37 üye

Ek Sen: 31 üye

Özgür Eğitim Sen: 44 üye

Diğer sendikalar: 60 üye

Sendikalı olmayan müdür yardımcısı 8.656 kişi, oranı yüzde 17,46

MEB’DE GÖREV YAPAN YÖNETİCİ SAYISI TOPLAMI 81.063 KİŞİDİR...

Bu yöneticilerden ;

Eğitim Bir Sen 54.579 üyeye sahip olup, oranı yüzde 67,33

Türk Eğitim Sen 8.729 üyeye sahip olup, oranı yüzde 10,77

Eğitim Sen 2.667 üyeye sahip olup, oranı yüzde 3,29

Eğitim İş 950 üyeye sahiptir.

Sendikalı olmayan yönetici sayısı ise 13.884 kişi olup, oranı yüzde 17,13

SENDİKALARIN ÜYE SAYILARININ DAĞILIMI;

Eğitim Bir Sen üye sayısı toplamda 297. 941 kişi olup, toplam öğretmen sayısı içindeki oranı yüzde 32,93’tür.Bu üyelerin 243.362 öğretmen ve 54.579 yönetici üyesi vardır.

Türk Eğitim Sen toplam üye sayısı 152.891 kişi olup, toplam içindeki oranı yüzde 16.90’dır. Bu üyelerin 144.162 öğretmen, 8.729 yöneticidir.

Eğitim Sen üye sayısı toplamı 76.675 kişi olup, toplam içindeki oranı yüzde 8,47’dir. Bu üyelerin 74.008 öğretmen, 2.667 yöneticidir.

Eğitim İş toplam üye sayısı 40.539 kişi olup, yüzde 4,48’dir.39.589 öğretmen, 950 yöneticidir.

Sendikalı olmayan toplam öğretmen sayısı 333.425 kişi olup toplam içindeki oranı yüzde 36,86’dır.Bu kişilerden 319.541 kişi öğretmen olarak 13.884 kişi ise yönetici olarak görev yapmaktadır.

MEB’de görev yapan toplam öğretmen sayısı ise 904.679 kişi olup, bu kişilerden 823.616’sı öğretmen olarak derse girmektedir. Geriye kalan 81.063 kişi ise yöneticilik yapmaktadır.

Şahin Aybek - Eğitimci Yazar

Odatv.com

Not: Bu veriler MEB’de görev yapan 904.679 öğretmen üzerinden derlenmiştir. Sendikaların toplam üye sayısı değildir. [2]

Kaynak

1- http://www.kamudanhaber.net/meb/mebde-gorev-yapan-yoneticilerin-sendikal-dagilimi-h365433.html

2- (www.kamudanhaber.net)

Yorumlar (13)
nd21 4 yıl önce
Hayret! Ben daha fazla sanıyordum. %74 mülakatın sonucudur, liyakatın değil. Bunu kendileri de kabul ediyor. Eğitimdeki yansıması ortada. Mülakatta ısrar etmesinin sebebi % 74’ü yukarılara taşımak.
Yahudi türümüsünüz 4 yıl önce
Bunlar hangi kitaba ya da dine inanıyorlar.hangi kutsal buyruklar bunları yetkilendirip vesayet yğrütüyorlar.tıpkı yahudi gibi üstün ırkmı?adalet ve kalkınmanın ters izdüşümü mü acaba?kendi halkını kutuplaştıran ve paralel yapılar üretip duruma göre kandırılan zihniyet işi nereye kadar götürür? Sanki binlerce yıl önce yaşanmış bir hikaye gibi....
Mahkeme kararları uygulansın 4 yıl önce
Dört yıl önce Görevden alınan TÜRK EĞİTİM SEN üyesi yaklaşık 7000 ülkücü okul müdüründen büyük bir bölümü emekli oldu. Hukuk arayışını ısrarla sürdüren sayıları şuan tahmini 650 civarında kalan, okul müdürlerine 4. Defa mahkemeyi kazandıkları halde görevlerine başlatılmada zorluk çıkarılıyor, Ülkücüleri dışlayan, bilerek veya bilmeyerek AKP - MHP ittifakını zedeleyen bürokratlar ve siyasetçiler var. Bizler MHP ve ülkücüler olarak, İttifakı destekliyoruz ama, mahkeme kazanan okul müdürlerimiz hala görevlerine başlatılmamasını yadırgıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde, Hukuk üstünlüğü ve İttifakın başarılı olması için , Ülkücülere ayrım yapılmamalıdır. Bu Milliyetçi müdürlerimizin mahkeme kararlarının oyalanmadan uygulanması, Hukuk devleti anlayışının ve Ülkücü camianın beklentisidir.
Ahmet 4 yıl önce
Kamudanhaber sizi tebrik ederim yazılmayanı yazma cesareti gösterdiğiniz için. Haberiniz ve araştırmanız çok güzel. Bir eksiğiniz var. Bu hiçbir sendikaya üye olmayan yöneticiler hayli kalabalık. Bu sendikasız yöneticiler hicbir zaman hiçbir sendikaya üye olmamışlarmı yoksa geçmişte hangi
sendikalara üye imişlerde sonradan istifa etmişler? Sendikasız olanlardan kaç kişi geçmişte türk eğitim sen,eğitim iş, eğitim sen ve diğer sendikalara üye olup istifa etmişler. Bunuda araştırın.
K.kaysal 4 yıl önce
0 yüzde 10 da mulakattan önceki eski sınavlı müdürler. Mulakkatta onlarda biter
Osman k 4 yıl önce
Fetöden ne fark kaldı
Zıkkımın Kökü 4 yıl önce
Yeni nesil paralel örgüt!
M.A.ERSOY 4 yıl önce
Sandıklar kurulsun, okul yönetimini veliler seçsin. Taklalar bitsin, makyajlar aksın. Sarı sendikacılar morarsın...Beklenen ama bir türlü gelmeyen eğitim reformu buradan başlayabilir.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
Namaz Vakti 21 Eylül 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49