''Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan yeni değişiklik Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesinden şu ifadelerle duyuruldu:

PTT bireysel acil ihtiyaç malzemelerini ücretsiz ulaştıracak PTT bireysel acil ihtiyaç malzemelerini ücretsiz ulaştıracak

Değişiklik ile 1 Aralık 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararının "ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı maddesi yeniden düzenlendi.
 
Bu kapsamda ilgili maddeye "sınıf öğretmenlerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine okul öncesi eğitim" ibaresi eklendi.
 
Böylece kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden okul öncesi çağdaki öğrencilerin destek eğitim odalarındaki öğrenimlerinde görev alan okul öncesi öğretmenlerinin bu görevleri karşılığında ek ders ücreti almaları sağlandı.