Devlet Bahçeli: 'Bu da geçecektir, Allah bizimledir' Devlet Bahçeli: 'Bu da geçecektir, Allah bizimledir'

Bakan Özer, okullaşma oranına dikkat çekerek bu sonucun 20 yıla sığdırılamayacak bir başarı hikayesi olduğunu şu sözlerle"Cumhuriyet tarihinde ilk defa eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95'lerin üzerinde. Sadece ilkokul değil, okul öncesi, ortaokul ve lisedeki tüm okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktı. Bu, normalde 20 yıla sığdırılamayacak büyük bir başarı hikayesi. Çünkü bu sadece derslikler, okullar yapmakla başarılabilecek bir şey değil, arka planda çok ciddi sosyal yardımlar var. Eğitimde şartlı eğitim yardımından, ücretsiz taşımalı eğitime, ücretsiz ders kitaplarından, öğretim materyallerine ücretsiz erişme, burslardan ücretsiz yemek hizmetlerine özellikle dezavantajlı kesimleri ve kız çocuklarını eğitimle buluşturmak için çok ciddi sosyal politikalar uygulandı." açıkladı.

Özer, kayıt dışı öğrencileri okulla buluşturmak için kurdukları çağrı merkezi ile okullaşma oranında yüzde 5'lik bir artış olduğunu belirtiken bundan sonrası içinde sözkonusu öğrencileri sistemin içinde tutmak için nasıl bir çalışma yürütüceklerini açıkladı:

"2021'de ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 90'dı. Erken uyarı sistemlerini ve özellikle kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dahil olmasıyla ilgili çağrı merkezini de devreye alarak bir yıl gibi kısa sürede yüzde 90 oranını yüzde 95'e çıkardık. Bu konuda geliştirilen pilot uygulamayı eğitimin tüm kademelerine yaygınlaştıracağız. Birinci önceliğimiz, ilkokul, ortaokul ve lisede kayıt dışı olanları eğitim sistemine dahil etme ile ilgili çalışmamız. Bir de mevcut eğitim sistemine devam ederken bir şekilde okul terk riski olan potansiyel öğrencileri de belirledikten sonra rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile sistemin içinde tutma ile ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. 2023 yılı ağırlıklı olarak bunlarla geçecek."

 "Erken uyarı sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde bulunan veriler kullanılarak devamsızlık ve okul terki riski bulunan öğrencilerin önceden tespit edilmesine yönelik geliştirilen yapay zeka destekli bir yazılım.''

"İlkokul ve ortaokuldaki kayıt dışı öğrenci sayısı çok az. Gelinen nokta, ilkokul ve ortaokulda yüzde 100'e yakın okullaşma oranını yakaladığımızı gösteriyor. Ama bizim için tek bir öğrencinin bile sistemin dışında kalması kayıptır. Biz öğrenciye, vatandaşımıza oran olarak bakmıyoruz, biz tek bir öğrencinin, tek bir ailenin sorununu çözmek için Bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Dolayısıyla 2023 yılındaki hedefimiz, öğrenci olması gereken ancak kayıt dışında bulunan 280 bin dolayındaki gencimizi okulla buluşturmak."