Millî Eğitim Bakanlığı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu yayınlandı. Duyurunun Mesleki Gelişim Çalışmaları başlıklı eklerinde yer alan kimi hükümler, öğretmenleri isyan ettirdi.

Kamudanhaber- Özel Haber

Her ne kadar eklerin altında “Mesleki gelişim çalışmaları, tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde belirlenmiştir.” hükmüne yer verilmiş olsa da bu şartların yerine getirilmesindeki güçlük düşünülmemiş gibi. Sahadan kopuk bürokratların hazırladığı çalışmalar da bu tür aksaklıklar MEB’de artık vaka-ı adiyeden sayılmaya başlandı.

MEB harekete geçti ve resmen duyurdu! Değişiklik yapıldı, artık zorunlu olacak... MEB harekete geçti ve resmen duyurdu! Değişiklik yapıldı, artık zorunlu olacak...

Ek: 2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu ve Ek:3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablolarında: Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları bölümlerinde yerine getirilmesi istenen kimi çalışmalar ve bu çalışmaların belgelendirilmesi imkânsıza yakın bir şey…
Söz konusu duyuru da:” Mesleki gelişim çalışmalarının geriye dönük herhangi bir geçerlilik süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Öğretmenler/uzman öğretmenler ilk göreve başladığı tarihten itibaren katıldıkları mesleki gelişim çalışmaları bu süreçte kullanabileceklerdir.” denilmektedir. Yani geriye dönük ucu açık bir süreç söz konusu…
Şimdi konuyu örneklendirerek, neden imkânsıza yakın bir şey olduğunu ortaya koyalım:
“Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları

7- Ders dışı eğitim çalışmalarında öğretmen olarak fiilen görev yapmış olmak.” 
Örneğin, İzmir’de görev yapan bir öğretmenimiz; 8-10 yıl önce Van ilinde görev yaparken ders dışı egzersiz çalışması yapmış olsun. Öğretmenimizin, 8-10 yıl önce Van’da yaptığı egzersiz çalışmalarını nasıl belgelendirmesi bekleniyor? Ne o dönemin müdürü kalmıştır ne de ders dışı egzersiz belgeleri… Varsayalım ki beleğeler mevcut… Bu belgelerin resmi kanallarla temininin yaratacağı iş gücü kaybı ve zorluk hiç düşünüldü mü?
Veya:

“1.11. Pansiyonlu eğitim kurumlarında en az bir dönem belleticilik görevi yapmış olmak veya yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olmak.”
Yukarıdaki ile benzer şartlar altında bu belgeler nasıl temin edilecek ve MEBBİS’e yüklenecek?
Benzer şekilde: 
“Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları kapsamında

2- İlçe, il, ulusal ya da uluslararası düzeyde yürütülen projelerde görev almış olmak.”
Kaç tane öğretmen böyle bir çalışmanın belgesini saklama ihtiyacı hissetmiştir? 10 yıl önceki egzersiz çalışmasının belgelendirilmesinin kime ne faydası var? Bir okulda her öğretmen zümre başkanı olmuyor/olamıyor? Sayı belli zaten. Bu görev bir kişiye veriliyor. Genelde de kıdemi büyük olan öğretmene hürmeten ona veriliyor. Bu konu şimdi neden öğretmenler odasının bir sorunu haline gelsin?
Burada örnekleri çoğaltmak istemiyoruz ancak sanki birilerini eleyerek sayıyı azaltmak amacı güdülmüş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Açıklama yapan bir sendika hariç; alakalı alakasız her konuda görüş beyan eden sendikaların bu konudaki suskunluğuna da hiçbir anlam veremiyoruz açıkçası… 
Bakanlık öğretmene zorluk çıkartarak bürokrasiyi artıran değil kolaylaştıran ve bürokrasiyi azaltan bir yol izlemelidir.  
Çok değerli Bakanlık bürokratlarının dikkatine sunulur…