Restoran ve kafelerde soygunun adı: Kuver... Restoran ve kafelerde soygunun adı: Kuver...

Öğrencilerin hayatlarına yön vermesinde son derece önemli rol oynayan ortaöğretim hayatı MEB'inde gündeminde.Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi hazırlandı.

Farklı alanlarda gelişimi arttırmak amacıyla ve okullar arası fırsat eşitliği ve imkanı sağlamak maksadı güden MEB , bu yıl hayata geçirilecek "Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi" için 4 milyar liralık bütçe ayrıldı.Proje, Resmî Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan 2023 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nda da yer aldı. 

Ayrıca bu projeden onarım ve donatım ihtiyacı olan her okul yararlanacak.Proje; "fiziksel şartları iyileştirme, "yönetici, öğretmen ve veli eğitimleri, akademik başarı desteği, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler" olmak üzere dört koldan yürütülmeyi amaçlıyor.Bu çerçevede okulların tüm ortamlarının temizlik ve hijyen kurallarına uygun ve aynı zamanda tasarrufla, çevre bilinciyle yeniden dizayn edilmesi, öğretmenler odası standartlarının dizayn edilmesi, öğrenci pansiyonlarındaki yaşam alanlarının iyileştirilmesi, okulların genel fiziki çehresinin güzelleştirilmesi, fizik, kimya, biyoloji ve bilişim teknolojileri laboratuvarlarının güçlendirilmesi yer almakta.

Bunlara ek olarak MEB, tek öğrenci üzerinde kalmamakta ayrıca yönetici,öğretmen ve veliler üzerinde de eğitimler vermeyi amaçlamakta.

Amaçlanan bu hedefler bakımından proje kapsamında, öğrencilerin hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmaya ve akademik başarılarını artırmaya yönelik destek mekanizmaları oluşturulup, akademik başarıyı artırmak için öğrencilere materyal ve kitap desteği verilecek. Bunun yanında temel beceri eğitiminde desteğe ihtiyacı olan öğrenciler de uygun materyal, kitap ve kurslarla desteklenecek.

Tüm bu hedeflenen sonuçlara ulaşılması için MEB , 4 milyar liralık bütçe ayırdı.

TEMEL EĞİTİMDE 10.000 OKUL PROJESİ