Millî Eğitim Bakanlığı, MEBBİS üzerinden ÖBA bağlantılı öğretmenlerin izlemesi gereken eğitimlerle ilgili be ileride tanımlanacak eğitimlerle ilgili açıklama yaptı.
Aday öğretmenlerin iki gün önce zorunlu 180 saat artı 30 saat seminerleri tamamlanmıştı.
12.05.2022 tarihinden önce göreve başlayanlar adaylık eğitimlerine EBA üzerinden, 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlayanlar ise adaylık eğitimlerine ÖBA üzerinden katılacakları ifade edildi.
MEB tarafından yayımlanan resmi yazı:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İstanbul’a sonunda kar yağacak: Uzmanlar uyardı ve tarih verdi… İstanbul’a sonunda kar yağacak: Uzmanlar uyardı ve tarih verdi…

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-43501582-774.01.01-67020561 28.12.2022

Konu : Adaylık Eğitimleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Bakanlık Makamının 02.11.2022 tarihli ve E-20299769-20-62551493 sayılı Makam Oluru.

b) 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği

İlgi (b) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12.05.2022 tarihinden sonra aday öğretmen olarak göreve başlayanların adaylık sürecini düzenleyen "Millî Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz", ilgi (a) Makam Oluru doğrultusunda güncellenmiştir.

Bu kapsamda; aday öğretmen yetiştirme programında yer alan hizmet içi eğitimlere ait eski ve yeni programlar güncellenerek Genel Müdürlüğümüz web sayfasında standart eğitim programları arasında yayımlanmıştır.

Aday öğretmenlerden; 12.05.2022 tarihinden önce göreve başlayanlar adaylık eğitimlerine EBA üzerinden (Standart eğitim programları linkinde eski olarak yayınlanan), 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlayanlar ise adaylık eğitimlerine ÖBA üzerinden (Standart eğitim programları linkinde yeni olarak yayınlanan) katılacaklardır.
Ayrıca; 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlayan aday öğretmenlere, EK'te yer alan "2.01.03.01.064 Aday Öğretmenlik Uyum Eğitimi Semineri" programı mahallî hizmet içi eğitim faaliyeti olarak düzenlenecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.