Milli Eğitim Bakanlığının 16/04/2014 tarihinde yaptığı 1709 adet şube müdürlüğü ataması Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 26/02/2015 tarih ve E:2014/955, K:2015/341 sayılı kararıyla 1709 atamanın iptaline karar verilmiş, anılan karar Danıştay İkinci Dairesinin 15/10/2015 tarih ve E:2015/3097, K:2015/8038 sayılı kararıyla kesin olarak onanmıştır.

Bilindiği üzere sözlü puan ile yapılan bu atamanın üzerinden 5 yıl geçse de atamalar iptal edilmemiş 1709 kişi görevdeyken bunun üzerine 2015 , 2016 yılında iki defa ,2017,2018,2019 yıllarında olmak üzere toplam 6 defa atama yapılmıştır. Bakanlık ilk başlarda tercih hakkı verilen kişi sayısını açıklasa da sonraki atamalarda bu sayıyı gizli tutmuştur. 2015,2016 yılında iki defa ,2017,2018,2019 yıllarında yaklaşık 570 kişi ( gerçek sayı bakanlıkça açıklanmamaktadır) daha atanmıştır. Bilindiği üzere aleyhte karar veren İstanbul Bölge idare mahkemesinin kararı da Danıştay İdari dava daireleri kurulunun 2020/4 Esas ,2020/14 numaralı kararları ile iptal edildiği için İstanbul, Tekirdağ , Bursa, Kocaeli başta olmak üzere İstanbul bölge idare mahkemesine bağlı illerde görev yapan adaylarda dava açmaya başlamıştır.Yani yazılı ve sözlüyü kazanan 3287 kişi atanıncaya kadar isterse 20 yıl geçsin dava süreçleri başlamıştır.

2014 yılında FETÖ nün henüz çözülmediği dönemde sadece sözlü puandan yüksek puan alanların ataması yapılmış ,bu atamalar korunmaya alınmış ve halen koruma altındadır. Zira komisyon üyelerinden FETÖ den ihraç alanların olduğu kamuoyuna yansımıştır. Atamaların aritmetik ortalama ile yenilenmesi ve sadece 1709 kişilik atama yapılması gerekirken, 1709 kişi sadece sözlü puan ile ,570 kişi aritmetik ortalama ile ve halen devam eden davalar ve İstanbul bölge davaları ile bu sayı 3287. kişi atanıncaya kadar devam ettirilmek istenmektedir.

Buna rağmen 3 Ağustos 2018 tarihinde yapılan yaklaşık 180 kişinin ataması ile ilgili yapılan itirazda Ankara 2. İdare Mahkemesi 2019/828 Esas numaralı dosyasında karar vermiştir. Kararda Bakanlığın duyurusunda Kanunilik ilkesine aykırı olarak mevzuatta yer almayan “ Mahkeme kararı ile sözlü puanı yenilenlerden sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olan ve yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması atanmak için dava açanlardan lehte karar alan şube müdürü adayları başvuruda bulunabilecek” şartının getirildiği görülmektedir.

Bakan Özer:  Yaşanabilir bir dünya, eğitimle gelecektir Bakan Özer: Yaşanabilir bir dünya, eğitimle gelecektir

Bu durumda , kanunilik ilkesine aykırı olarak mevzuatta yer almayan şartların duyuru ile getirildiğinden dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Kararını vererek 03/08/2018 yılındaki atamaların iptaline karar vermiştir. 2018 yılındaki atamalarda iptal edilmemiştir. Halen atanan kişiler göreve devam etmektedir.

Bu durumda Bakanlığın 2015,2016 yılında iki defa ,2017,2018 ve 2019 yıllarındaki atamalardaki duyurularda da aynı şartlar bulunduğu için kanunilik esasına aykırı olarak yaklaşık 570 kişiye duyuru yapılıp atama yapılmıştır.

1709 kişi için yazılısı ve sözlüsü yapılan Şube Müdürlüğü kadrosuna 1709 kişinin ataması yapılmalıdır. Yazılı ve sözlüyü geçen 3287 kişilerin tercihleri alınarak aritmetik ortalama ile atamalar yenilenmelidir.