Faiz oranları düştü: 100 bin lira düşük ödemeli kredi! Mobilden başvuru imkanı... Faiz oranları düştü: 100 bin lira düşük ödemeli kredi! Mobilden başvuru imkanı...

Türk lirasının değer kaybını yavaşlatmak için Döviz Korumalı Mevduat (CPD) ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kurumlar vergisi istisnası yabancı para birimleri için de geçerli olacak.

Bu muafiyet, 31 Mart tarihinden itibaren şirketlerin bilançolarında yer alan yabancı para birimleri üzerinden uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 14. maddesi, şirketlerin SMG'den elde ettikleri kazançlar ile kambiyo ve faiz ve kâr payı kazançlarının en az 3 ay süreyle kurumlar vergisinden muaf tutulmasına yönelik hükümler içermektedir.

 31 Aralık tarihine kadar kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için her bir geçici vergi için veya yıllık hesap dönemleri sonunda ayrı ayrı veya birlikte uygulamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir ifadeleri kullanıldı.

Kur korumalı mevduatta büyüme Toplam mevduat 10,3 trilyon Türk lirasına yükselirken, SMG hesaplarının büyüklüğü ise 1,9 trilyon liraya yükseldi. Faiz tavanının kaldırılmasının da etkisi oldu.

Sonuç olarak, yük devletten bankalara kaydı. Kaldırılan vergilerle birlikte SMG'nin halka toplam maliyeti geçen yıl 200 milyar lirayı geçti.