Kültür ve Turizm Bakanlığı 235 sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. Sözleşmeli personel olmak isteyenler için  son başvuru tarihi 24 Eylül 2023 olarak açıklandı. İlgili yazı şu şekilde;

“Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 235 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in adaylık açıklaması hakkında ilk defa konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in adaylık açıklaması hakkında ilk defa konuştu!

1. GENEL ŞARTLAR
Başvurunyapacak adaylarda aranan özellikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal durumdaki pozisyonları için belirtilen özel şartlara haiz olmak,
2. Türk Vatandaşı olmak,
3. Son başvuru tarihinde 18 yaşından doldurmuş olmak,
 5. Kamu haklarından mahrumiyeti bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilmiş olan ; kasten işlenen bir suç sebebiyle  bir yıl veya daha fazla süre hapis cezasına ya da affa uğradıysa bile devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlar, Anayasal düzene  karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık gibi suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.