Bir iş insanının dolarla çektiği kredinin döviz kurlarındaki artış sonrası ödemelerde güçlük çekmesi, Yargıtay'ın verdiği önemli bir kararla değerlendirildi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, iş insanının dövizle kredi çekerken kurlardaki artışları hesaba katması gerektiğine dikkat çekerek, bu tür durumları öngörülemeyecek bir olgu olarak değerlendirmenin yanıltıcı olabileceğine hükmetti.

S.S. adlı iş insanı, 2016 yılında 4 ayrı işlemle yaklaşık 1 milyon dolar kredi kullanmıştı. Ancak döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle ödemelerde zorluk yaşayan iş insanı, mahkemeye başvurarak kalan taksitlerini Türk Lirası olarak ödemek istedi. Banka ise, mevcut sözleşmeye aykırı bir biçimde uyarlama talebinin hukuken mümkün olmadığını savundu.

TOKİ’den Elinizi Çekin TOKİ’den Elinizi Çekin

Mahkeme, döviz kurlarındaki artışın öngörülemeyecek bir olgu olmadığını vurgulayarak, iş insanının kredi çekerken kurlardaki potansiyel değişiklikleri göz önünde bulundurması gerektiğine hükmetti. Bu nedenle iş insanının talebini reddetti. Davacı, bu kararı itiraz ederek istinafa başvurdu, ancak Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddetti.

İş insanı, davanın sonucunu kabul etmeyerek Yargıtay'a başvurdu. Yüksek Mahkeme, iş insanının başvurusunu değerlendirerek "Basiretli bir tacirin dövizle kredi çekerken kurlardaki artışları hesaba katması gerektiği" vurgusuyla önemli bir karar verdi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onaylayarak, döviz kurlarındaki artışların öngörülebilir olduğuna ve iş insanının kurlardaki potansiyel değişiklikleri hesaba katması gerektiğine hükmetti.