CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ülkedeki medikal malzeme sıkıntısına dikkat çeken “Türkiye’de sağlık sistemi alarm veriyor” başlııklı raporu açıkladı.

Baykar’dan yeni personel alımı duyurusu! Başvuru şartları neler? Baykar’dan yeni personel alımı duyurusu! Başvuru şartları neler?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi “Türkiye’de sağlık sistemi alarm veriyor” başlığıyla bir rapor rapor hazırladı. Ülkedeki medikal malzeme sıkıntısına dikkat çekilen raporda, şu tespitler yer aldı:

- Tedarik bozuldu: Görüntüleme hizmetleri, beyin cerrahi ameliyatları, kalp damar cerrahisi ameliyatları, ortopedi ameliyatları ciddi derece aksamakta ve belirsiz sürelere ertelenmektedir. Çünkü tedarik zinciri bozulmuştur. 

- Şehir hastaneleri sorunu: Şehir hastanelerinde, hizmet ifasında temin ve tedarik yüklenici firmaya emanet edilmiştir. Yüklenici firma ise tamamen konuya ticari olarak bakıyor, tedarik etmemesi durumunda ödeyeceği ceza tutarına bakıyor. Eğer ceza düşük kalıyorsa tedariki yapmayıp cezasını ödüyor.

- Randevu aylar sonraya: Tedarik sağlayan firmaların hak edişleri ödenmiyor. Bugün 10 ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ firmalara ödemeleri yapılmamaktadır. Radyolojide, doğru teşhis ve tedavi için son derece önemli olan MR, tomografi, ultrason, endoskopi, VHS gibi işlemler için hastalara 3-6 ay arasında gün verilmek suretiyle tetkikler ertelenmektedir. 

- Pil bulunamıyor: Beyin cerrahide cihaz alınamamakta, dolayısıyla çok önemli beyin cerrahi ameliyatları yapılamamaktadır. Beyin ve kalp pilleri bulunamamaktadır. Kalp damar cerrahisinde ise göğüs kafesinin açılmasına yönelik cihazlar, kardiyolojik piller gibi ürünler temin edilememektedir. Beyin ve kalp pilleri bulunamamaktadır. Ortopedide durum daha da vahimdir. Hastalar ciddi sakatlıklarla karşı karşıyadırlar. Çünkü hiçbir ortopedik implant ameliyatı yapılamamaktadır.