Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 27 Mart 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı grup toplantısındaki konuşmasında "Man adası" iddialarıyla ilgili sözleri nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı'na yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu belirterek, 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, konuşmada yer alan ifadelerin, kısmen siyasi eleştiri sınırlarında kaldığını, kısmen eleştiri sınırlarını aştığı sonucuna vararak, davacının kişilik haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesiyle, Kılıçdaroğlu'nu 5 bin lira manevi tazminata hükmetti.

- İstinaf manevi tazminatı az buldu

Taraf vekillerinin istinaf kanun yoluna başvurması üzerine ise bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını kaldırdı, hükmedilen miktarın az olduğuna, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem açıklamaları! “son 100 yılda meydana gelmiş en büyük deprem…” Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem açıklamaları! “son 100 yılda meydana gelmiş en büyük deprem…”


İstinaf kararının da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesine geldi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin kararını onadı.

Dairenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesinde, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün demokrasinin işleyişi için hayati önemde olduğu ancak başta siyasi kişiler olmak üzere, en geniş halde dahi ifade özgürlüğünün, kişilerin itibarına zarar verecek boyuta ulaşmaması gerektiğine işaret edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yer verilen gerekçede, konuşmada, "yoğun bir biçimde ifade özgürlüğünü aşan ifadelerin kullanıldığı" tespiti yapıldı.


İfade özgürlüğünün sınırsız olmadığı ve ifade özgürlüğünü kullanırken ödev ve sorumluluklara özen gösterilmesi gerektiği vurgulanan gerekçede, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK raporuna dayanılarak varılan takipsizlik kararına konu olan belgenin "olgu" olarak kabul edilemeyeceği, diğer araştırmalar ve MASAK raporuna göre, belgenin davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı vurgulandı.


Bu tespitler karşısında, CHP Genel Başkanının, başvuruya konu iki ayrı konuşmasında da politik meselelere değindiği, konuşma çerçevesi baskın bir şekilde politik alanda kalmış ise de kimi sözlerinin siyasi bir eleştiri olmaktan çok kişisel saldırı içerdiği belirtilen gerekçede, bu nedenlerle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verildiği kaydedildi.

- "Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği tutar 195 bin oldu"

Yargıtayın onama kararının ardından Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun 35 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıklamıştı. Aydın, paylaşımında, "Böylece, içinde Man Adası'nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyeceği tutar 195 bin oldu." ifadelerine yer verdi.