Türkiye’nin kuraklıkla mücadelede yol haritası belli oldu! Türkiye’nin kuraklıkla mücadelede yol haritası belli oldu!

İş dünyasının KDV iadelerinde yaşadığı sorunlar kökten çözülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan düzenleme ile "yüklenilen vergi iadesi" yöntemi sona ererken, "satış bedelinin belli bir oranı" kadar KDV iadesi için ilk adım atıldı.

Son Dakika: KDV’de devrim gibi düzenleme! Yüz binlere nefes olacak: 1 Mayıs’ta başlıyor
KDV iadesinde sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs'tan itibaren yaşama geçiyor.

Son Dakika: KDV’de devrim gibi düzenleme! Yüz binlere nefes olacak: 1 Mayıs’ta başlıyor
FİNANSMAN YÜKÜ HAFİFLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV'de basitleştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslağı kamuoyu ile paylaştı. KDV iadesinde ilk yöntem değişikliği sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar için gerçekleştirildi.

Son Dakika: KDV’de devrim gibi düzenleme! Yüz binlere nefes olacak: 1 Mayıs’ta başlıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapılan düzenlemeyle daha önce ödediği KDV'nin iade edilmesinde sıkıntı yaşayan 1 milyona yakın mükellefin sorunu çözülmüş olacak.


İadelerde gecikmelerin sona ermesiyle sektörler ve mükellefler üzerinde finansman yükü de hafiflemiş olacak. Bakanlık daha önce de yeminli mali müşavir raporları ile iade, yüzde 100 teminat, indirimli teminat uygulamaları ile uygulamalarda kolaylık sağladı.

Son Dakika: KDV’de devrim gibi düzenleme! Yüz binlere nefes olacak: 1 Mayıs’ta başlıyor
YÜZDE 10'U KADAR KVD İADESİ

İmalatçılar ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar KDV iadesi talep edebilecek. KDV iade tutarı devir KDV tutarı ile karşılaştırılarak hangisi küçükse o tutar iade edilecek.


İmalatçılar, imalat belgelerinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallar için bu düzenleme kapsamında iade talep edebilecek.

Son Dakika: KDV’de devrim gibi düzenleme! Yüz binlere nefes olacak: 1 Mayıs’ta başlıyor
İmalat belgesindeki üretim konusu mallarının tamamının fason imal ettirilmesi iadeye engel olmayacak. Ancak piyasadan hazır satın alınıp ihraç edilen mallar için bu uygulama geçerli olmayacak.


HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

KDV iade düzenlemesinden yararlanacak imalatçılarda öncelikle sanayi siciline kayıtlı ve sicil belgesi, çiftçi, gıda işletmesi kayıt belgesinden herhangi bir belgeye sahip olması gerekiyor.


İlgili meslek odasına kayıtlı olma, üretimin yapıldığı dönemde yürürlükteki sanayi sicil tebliğinde öngörülen sayıda işçi çalıştırılması, gerekli araç parkı ve kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olunması zorunluluğu bulunuyor.

Son Dakika: KDV’de devrim gibi düzenleme! Yüz binlere nefes olacak: 1 Mayıs’ta başlıyor
İmalatçılar ihraç ettiği mal nedeniyle doğan iadelerini ister yeni yönteme isterse yüklenilen KDV yöntemle alma seçeneğine sahip bulunuyor.

HAZİNE GARANTİ ORANI ARTTI

Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine geri ödeme garantisi oranı yüzde 100'e çıkarıldı. Dış Finansman Sağlanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliğe göre kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine geri ödeme garantisinin yüzde 100 olarak sağlanması esas olacak.

Son Dakika: KDV’de devrim gibi düzenleme! Yüz binlere nefes olacak: 1 Mayıs’ta başlıyor
Daha önce bazı kriterler dikkate alınarak anlaşma tutarının en fazla yüzde 95'ine kadar kısmi garanti verilebiliyordu. Uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan sağlanan garantili finansman, yabancı ülke hükümet fonları, yabancı ülkelerin resmi ihracat sigorta kuruluşları tarafından doğrudan sağlanan veya garanti verilen ihracat kredilerine kısmi garanti uygulanmayacak.

Son Dakika: KDV’de devrim gibi düzenleme! Yüz binlere nefes olacak: 1 Mayıs’ta başlıyor
Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 100'üne kadar garanti verilebilecek.