Depremden etkilenen şehirlerin havalimanlarındaki son durum nedir? Depremden etkilenen şehirlerin havalimanlarındaki son durum nedir?

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 73 sayılı "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personeli İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin" 41 ila 47 nci maddeleri uyarınca kamuda kadro süreçlerine dair düzenlemeye gidildi.

2 sayılı Kararnamede, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile mülga DPB'ye yapılan atıflar iptal edildi, bu görevler Cumhurbaşkanlığı bünyesine alındı. Buna göre, kamu kurumlarına; ihdas, alım izni, dolu ve kadro değişiklikleri, 657 sayılı Kanunun 92'nci maddesine göre alım izni, yıllık serbest memur atama sayılarının belirlenmesi gibi kadro süreçleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Söz konusu kararnamede yapılan değişiklikler: