Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamuda enerji tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesaplamasında değişiklik yaptı.

Bakanlığın, "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına ilişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi

Buna göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmeleri kapsamında hazırlanan tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan yıllık tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında, şartnamede belirlenen birim enerji fiyatları kullanılacak.

Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumunun Tüketici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen son 15 yıla ait yıllık ortalama fiyat artış oranını aşmamak şartıyla şartnamede birim enerji fiyatları için yıllık bazda uygulanacak enflasyon oranı belirlenecek. Şartnamede birim enerji fiyatları için enflasyon oranı tanımlanması durumunda her yılın birim enerji fiyatı şartnamede tanımlı enflasyon oranı kullanılarak hesaplanacak ve ilgili yıla ait tasarruf miktarı ile çarpılarak yıllık tasarruf tutarı hesaplanacak.

Doğrulanan toplam tasarrufun tutarı, tasarruf doğrulama raporundaki her enerji verimliliği önleminde doğrulanan yıllık enerji tasarrufu miktarı ile şartnamede belirlenen ilgili tasarruf kalemine ait birim enerji fiyatının çarpılması ile elde edilecek sonuçların toplamından oluşacak.


Enerji üretimine yönelik önlemler olması durumunda, birim enerji fiyatı ve/veya enflasyon oranı tanımlanabileceği gibi isteğe göre şartnamede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan birim fiyatları esas alan fiyat farkı mekanizması da tanımlanabilecek. Bu durumda, şartname ve sözleşme taslağında gereken düzenlemeler İdare tarafından yapılacak. Yıllık bazda ödenecek bedelin hesabında kullanılacak birim enerji fiyatı, tasarruf doğrulama raporunun onaylandığı tarihteki idarenin enerji faturasına esas birim enerji fiyatından fazla olamayacak.