Yapılan son atama ile kontenjanı düşen bölümlerden bir tanesi de Rehberlik oldu. Değişen ve gelişen dünyada rehberliğin önemi gittikçe artarken kontenjanları ise gittikçe düştü.

Bilindiği gibi okullarımız, ilgileri, istekleri, yetenekleri birbirinden çok farklı öğrencileri bir çatı altında toplamakta, onlara eğitim verme sorumluluğunu yüklenmektedir. Gün geçtikçe de öğrenci sayısı buna paralel olarak da sorunlar artmaktadır. Fiziksel ve toplumsal yaşamla ilgili sorunlar, bu sorunlara bulunmuş çözüm yolları yada karşılaşılabilecek bu tür yeni sorunlara çözüm bulabilme becerileri çeşitli akademik ders konularıyla öğrencilere verilmektedir. Ancak, bir bireyin kendi yaşamında karşılaştığı kişisel sorunlar hiçbir dersin konusu değildir. Bu rehberlik servislerinin işidir. Rehberlik servisleri, bireye kişisel sorunlarının çözümü için gerekli olan olgusal bilgileri sağlayan, kişinin isteklerini, olanaklarını ve çeşitli özelliklerini tanımasına yardımcı olan ve bu bilgilerden yararlanarak kendini gerçekleştirmesine yardım eden bir hizmet alanıdır. 

Kısaca özetlersek; bu servisler, öğrencinin problemini doğru biçimde tanımlamasına, problemi hakkında yeterli bilgi sahibi olmasına, dolayısıyla karar vermesine yardım eder. Karar verme de problem çözmenin en önemli aşamasıdır. Bu aşamada verilecek kararlar bireyin yaşamının belki de dönüm noktası olacaktır. Bunun için, öğrencinin bazı bilgiler yanında psikolojik desteğe de ihtiyacı olabilir. Bu desteği de rehberlik servisleri sağlayacaktır

Aileler BEP istemiyor! Öğretmenler ne yapmalı? BEP istemeyen veli için ne yapılır? Aileler BEP istemiyor! Öğretmenler ne yapmalı? BEP istemeyen veli için ne yapılır?

Tablodan hareketle yapılan son atamada Rehber öğretmenlerinin, kontenjanlarının ciddi bir şekilde düştüğü görülmektedir. Rehberlik, Türkçe, Fen ve İngilizce öğretmenlerinin kontenjanlarının düşürülmesi bu derse giren ücretli öğretmen sayısında artışa neden olmaktadır. Mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, göreve ise genç,dinamik öğretmenlerin getirilmesi eğitim kalitesini daha da yükseltecektir.