İş arkadaşlarıyla WhatsApp yazışmaları nedeniyle işinden olan bir çalışan, soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı. Mahkeme işe iade davasının tekrar yapılmasını istedi. İşte detaylar...

Çalışanlar, iş arkadaşlarıyla haberleşmek ya da sohbet etmek için WhatsApp uygulamasını kullanıyor. İş arkadaşlarıyla WhatsApp yazışmaları nedeniyle işinden olan bir çalışan, soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı. Mahkeme, yazışmaların alınmasını hukuka aykırı bulurken, işe iade davasının tekrar yapılmasını istedi.

Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül'ün haberine göre işyerlerinin çoğunda çalışanlar günlük işlerin yürütümü için online haberleşme kanallarını kullanıyor. Bu kanallardan en yaygını da WhatsApp. Çalışanlar, ayrıca iş arkadaşlarıyla haberleşmek ya da sohbet etmek için de bu kanalı kullanıyor. İşte işyeri WhatsApp gruplarındaki bu yazışmaların fesih gerekçesi için delil olarak sunulup sunulamayacağı konusunda Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz hafta çok önemli bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi kararına konu olayda bir işçiden gerçeğe aykırı beyanla izin almaya çalıştığı ve WhatsApp üzerinden çalışma arkadaşlarıyla şirket yetkililerine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle önce savunması istenmiş daha sonra iş sözleşmesi bu nedenle feshedilmiş.

TAZMİNAT ALAMADI

İşçi, İş Mahkemesi'nde işe iade davası açmış ve kazanmış. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi işe iade kararını kaldırmış. Yani işçi tazminat alamadan işinden olmuş. İşçi, ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Anayasa Mahkemesi dosyayı incelerken önemli bazı noktalara işaret etmiş. İlki, haberleşme hürriyeti. Mahkeme, işçinin tarafından kullanımına tahsis edilen bilgisayar üzerinden yaptığı iletişimin denetlenebileceğine ve iletişim araçlarının kullanım koşullarına dair önceden bir bilgilendirme yapılmadığı hallerde temel hak ve özgürlüklerinin işyerinde de korunacağı yönündeki haklı beklentiyle işyeri bilgisayarı üzerinden kişisel yazışmalar yapabileceğinin işveren tarafından da öngörülebilecek bir durum olduğunu vurgulamıştır.


İŞÇİ BİLGİLENDİRİLMELİ

NATO zirvesinde imzalanan ortak bildiri metninin tam metni... NATO zirvesinde imzalanan ortak bildiri metninin tam metni...

Mahkeme, işyerlerinde tahsis edilen bilgisayar ya da telefon üzerinden kişisel iletişimde bulunan işçinin, iletilerinin izlenip denetlenmesi için bilgilendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu yönde bir bilgilendirme olmadan işverenlerin iletişimi takip etmeleri veya denetlemeleri hukuka aykırı olacaktır. Mahkeme, işverenin işçinin yazışmalarını kişisel veri olduğunu vurgulayarak işverenin kişisel verilerin korunması borcuna aykırı davrandığını da ifade etmiştir.

MESAJLARIN İZİNSİZ ELDE EDİLMESİ HUKUKA AYKIRI

Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin önemli bir diğer tespiti de WhatsApp yazışmalarının elde ediliş biçimine ilişkin. Karara konu olayda işçiyi işinden eden yazışmalar, işçinin bilgisayarını açık bırakması sonucunda sorumlu olan amiri tarafından elde edilmiştir. Bu nedenle yazışmalar, tamamen hukuka aykırı şekilde elde edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, işçiye açık bir bilgilendirme yapılması gerektiği aksi takdirde işçi bilgilendirilmeden ve rızası olmadan yazışmaların delil olarak kullanılamayacağını ifade ederek, İş Mahkemesi'nin yeniden yargılama yapmasına karar vermiştir. Sonuç olarak işçinin işe iade davası İş Mahkemesi tarafından yeniden yapılacaktır.