Sigorta prim teşvikleri milyonlarca işletmeye büyük avantajlar sunuyor. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında hem işçi hem işverenden sigorta primi kesiliyor. SSK'lı olanlara ait prim kesintisini yapmak ve bunları ödemek işverenin yükümlülüğünde bulunuyor. Ücretten sosyal sigortalar ve işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi olmak üzere 4 yasal kesinti yapılıyor.

İşadamının 2 Milyonunu Gasp Edenler Kıskıvrak Yakalandı! İşadamının 2 Milyonunu Gasp Edenler Kıskıvrak Yakalandı!

Bu kesintiler işverenin işçilik maliyetini artırılıyor. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması bu yükü kısmen hafifletirken prim teşvikleri mevcut çalışanları korumaya aldığı gibi, yeni iş imkanları da yaratıyor.

DEZAVANTAJLI GRUPLARI KORUYOR

Sigorta prim teşviklerine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, "Kayıtlı sigortalı, kadın, genç ve engelli gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkanı sağlanmıştır. Bu itibarla, ilave altı puanlık indirim kapsamında olan illerde faaliyet gösteren işverenlerin, belirtilen şartları sağlaması kaydıyla bu kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanması mümkün bulunuyor" dedi.


SEKTÖRE GÖRE FARKLI HESAPLANIYOR

İlave istihdam teşvikinde destek tutarı işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanıyor. İlave istihdam edilecek her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödenecek tüm primler (1876 lira 5004 lira) devlet tarafından karşılanıyor.

Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primlerini de (Brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında 1726 lira) 1 yıl boyunca Hazine ödüyor. Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle vergi mükellefiyeti ve ilk defa Bağ-Kur kapsamında sigortalı bulunması gerekiyor.

6 PUANLIK PRİM DESTEĞİ SÜRECEK

Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük 51 il ve Çanakkale ilinin Bozcaada Gökçeada ilçelerinde de uygulanmakta olan 6 Puanlık Sigorta Primi işveren hissesi desteği bu yıl da uygulanıyor. Brüt 5004 lira olan asgari ücrete göre bu destek özel sektör işyerlerinde 1 işçi için 300,24 lira uygulanıyor.


HAZAL ATEŞ