İŞKUR son dakika duyurdu! Resmen değişti. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) toplum yararına programlarına (TYP) katılanlar, program süresince 5 güne kadar ücretsiz izin kullanabilecekler. Hastalık sebebiyle çalışılamayan günler de 5 günlük süreye dahil edilecek. Beş günlük sürenin aşılması halinde toplum yararına programdan çıkartılacaklar.

Kayseri'de karısını rehin alan adam yakalandı Kayseri'de karısını rehin alan adam yakalandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. İlk defa 2008 krizinden sonra uygulanmaya başlayan toplum yararına program (TYP) kapsamında, uzun süredir işsiz olan ve istihdamında zorluk çekilen kişilerin çalışma alışkanlığı ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek için geçici işlerde çalıştırılmaları amaçlanıyor. İŞKUR, söz konusu kişileri çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemesi, erozyonu önleme çalışmaları gibi işlerde istihdam edilmelerini sağlıyor. Bu şekilde istihdam edilen işçi sayısı bazı yıllarda 500 bine ulaştı, 2021 yılında ise 72 bin kişi istihdam edildi.

İZİN SÜRESİ 14 GÜNDEN 5 GÜNE İNDİRİLDİ

TYP katılımcılarına asgari ücret üzerinden ödeme yapılıyor. Çalışma süresi haftalık 45 saati aşamıyor. Katılımcıların programa devam zorunluluğu bulunuyor. Hafta tatili ve resmi tatil haricindeki çalışmadıkları günler, ücretlerinden kesiliyor. Ücretli izin hakları bulunmuyor. Çalıştıkları kurumdan onay alarak ücretsiz izin alabiliyorlar.


Ücretsiz izin süresi daha önce 14 gün iken, yeni yönetmelik ile 5 güne indirildi. Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece hısımlarının vefatı ve benzeri durumlar da 5 günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilecek. 5510 Sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına giren sağlık sorunları hariç, herhangi bir nedenle 5 günlük izin süresinin aşılması halinde ilişikleri kesilerek programdan çıkartılacaklar. Bu durumda, hastalanmaları halinde en geç 5 gün içinde iyileşemezlerse geçici de olsa para kazanabildikleri işlerini kaybedecekler. Daha önce de sağlık nedeniyle devamsızlıklar ücretsiz izin kapsamında değerlendiriliyordu ancak o zaman süre 14 gün olduğu için işini kaybetme riski daha azdı.