Deprem dolayısıyla açıklama yapan NATO Genel Sekreteri: Türkiye'ye destek seferber ediliyor Deprem dolayısıyla açıklama yapan NATO Genel Sekreteri: Türkiye'ye destek seferber ediliyor

Ortak basın açıklaması yapan Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-iş sendikaları asgari ücrete gelen zamdan dolayı örgütlü oldukları işyerlerinde ücretler arasında yakınlaşmaya ve ücret dengesinin bozulmasına bağlı açıklamalarda bulundu. MESS ile 3 sendikaya bağlı toplam 180 bin metal işçisine yüzde 34'lük oranda zam yapılmasında karara varıldı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdiler:“Anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 olmuştur”


“İşçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 TL’ye çekilecek. Daha sonra, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, 2023 yılı Mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, Mart ayını beklemeden, yukarıda belirtilen düzenlemenin ardından yüzde 15 olarak uygulanacak. Ancak Mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15’i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 28 Şubat’taki ücretlere yansıtılacak. Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 TL’yi geçmemek üzere, 70 kuruş eklenecek.
Böylece anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 olmuştur.”