Hükûmetin öncelikli konusu 1 Aralık’ta başlayacak ve bu ayın sonlarına doğru ilan edilecek 2022 yılı asgari ücretin çalışanları ve kamuoyunu tatmin edecek seviyede belirlenmesi teşkil etmektedir. Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş yazdı...Diğer yandan çalışan, işveren ve emeklilere yönelik acil ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yasal düzenlemelerin bir an önce çıkarılması için çalışmalara başlandı.

ÖĞRENCİLER MESLEKİ EĞİTİME TEŞVİK EDİLECEK

Mesleki eğitim merkezlerinde 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarda eğitim ve öğretim yapılmakta olup öğrenciler çırak olarak başladıkları eğitimlerini ustalık ile tamamlamaktadır. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler 11’inci sınıf sonunda yapılan beceri eğitimi sınavı sonrasında 12’nci sınıfa geçtiğinde kalfalık yeterliliğini kazanmaktadır. İş hayatının doğrudan içinde olan mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler ile bu merkezleri tercih edecek öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla yeni düzenlemeler yapılacaktır. Buna göre kalfalık yeterliliklerine sahip 12’nci sınıf öğrencilerinin, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine göre işletmeye daha fazla katkı sağladıkları dikkate alınarak farklı ücret uygulanması amaçlanmaktadır.

BU İŞ YERLERİNDE ÇALIŞANLARIN EMEKLİ AYLIKLARI KESİLMEYECEK

Mevcut yasal düzenlemeler gereğince bazı istisnalar haricinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan münhasıran bütçeden yardım alan kuruluşlarda görev alanların bu aylıkları kesilmektedir. Ayrıca, 5335 sayılı Kanunun kapsamına giren kuruluşlar ilgili kanunlar ile sağlanan sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanamamaktadır.
Yapılacak düzenlemeyle emekli aylığı almaktayken Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türk Kızılay Derneği ve Yeşilay Cemiyetinde görev alanların aylıklarının kesilmemesi, bu kuruluşların sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılması ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan borçların terkini amaçlanmaktadır.

USTA ÖĞRETİCİ BELGESİNE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILACAK

2018-2019 yıl aralığında ustalık belgesi alanların usta öğreticilik kurslarına katılım oranı %28 seviyesindedir. Çırak kaydı için kanunen gerekli olan usta öğreticilik belgesi iş pedagojisi kurslarına katılım oranının düşük olması çırak kayıtlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Yapılacak düzenlemelerle ustalık yeterliliğini kazanmış olanların usta öğretici belgesine erişim imkânlarının arttırılması kapsamında mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanların iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilmelerinin önü açılmaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİME DEVLET KATKISI

Mesleki ve teknik öğretimin daha fazla tercih edilebilmesi, öğrencilerin uygulama eğitimlerini gerçek işletme ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla kanunun öngördüğü işletmelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim için işverenlerin katılımcı olması için düzenleme yapılmaktadır.
Yapılacak düzenlemeyle ödenecek devlet katkısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda yapılacak ödemelerin Cumhurbaşkanı tarafından 7 eğitim ve öğretim yılına kadar uzatılabileceğine ilişkin değişiklik yapılmaktadır.

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNE YÖNELİK DESTEK

Esnek çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak AR-GE ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını Merkez dışında yürütmesi ve Kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla yeni düzenlemeye gidilmektedir. Diğer yandan proje bazlı yatırım olarak adlandırılan ülkemiz için stratejik önemi haiz, teknolojik içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar için sağlanan yatırım yeri tahsisi desteği, uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla yeniden düzenlenmektedir.

3600 EK GÖSTERGE VE EYT

Yukarıda ana hatlarıyla verdiğimiz düzenlemelerin çıkarılması kesinleşmiştir. 3600 Ek Gösterge ile ilgili çalışmalar ise hâlen devam etmektedir. Daha önceki yazılarımda da belirtmiş olduğum üzere 3600 Ek Göstergenin sadece niceliğe dayalı olarak 4 meslek grubuna verilmesinin yarım asrı aşkın süreden beri tatbik edilmekte olan Devlet Memurları Kanununun tüm dengeleri altüst edecektir. Buradan hareketle belirtilen ek gösterge düzenlemesinin kamu yönetimindeki dengeler gözetilerek başta yöneticiler olmak üzere kamu personelinin önemli bir kesiminin faydalanacağı şekilde yapılacağı anlaşılmaktadır.