Türkiye'nin planlı alanlar imar düzenlemelerine ilişkin önemli bir değişiklik haberi yayımlandı. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de duyuruldu. Yönetmelik değişiklikleri 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve çeşitli alanlarda düzenlemeler içeriyor.

Bedelli askerlik yapacaklar bu haber size! Bakanlık uyarı yayımladı... Bedelli askerlik yapacaklar bu haber size! Bakanlık uyarı yayımladı...

Yapılan değişikliklere göre, içerisinde konut bulunan ve zemin hariç 4 kat ve üzeri olan binalarda kapalı çıkma yapılması yasaklanacak. Ancak bu durumda emsal hakları kaybeden binalar için kayıplar telafi edilecek. Taşıyıcı sistem kolonlarının parselin arka bahçe mesafesine en fazla 1 metre taşınmasıyla üst katların bu kolonlar üzerinde yapılabilmesine izin verilecek.

Ayrıca, ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi aşamayacak ve kısa kolonlar oluşturulamayacak. Güvenlik sebepleriyle asma katlar ve zemin artı 4 katlı yapılarda da kapalı çıkma yapılamayacak.

Deprem riskine karşı önlem almak amacıyla da düzenlemeler yapıldı. Bitişik yapılacak binaların birbirine çarpmasını engellemek için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği gereği belirlenen deprem derz boşluğu kadar mesafenin, parsellerin sınırından itibaren bırakılması zorunlu hale getirildi.

Değişiklikler aynı zamanda inşaat mühendisleri ve mimarlar için de kriterleri belirliyor. Statik projelerin hazırlanmasında, yeni mezun inşaat mühendislerinin zemin hariç 4 katla sınırlı olacağı belirtiliyor. Zemin hariç 5 ila 7 kat arası binaların projelerinde çalışacak mühendisler için en az 3 yıl mesleki tecrübe ve 10 bin metrekare alana sahip 4 farklı proje şartı aranacak. Zemin hariç 8 ila 15 kat arası binaların projelerinde en az 5 yıl mesleki tecrübe ve 15 bin metrekare alana sahip 6 farklı proje gerekecek. Zemin hariç 15 kat üzeri binaların statik proje müellifliği için ise en az 7 yıl mesleki tecrübe, 20 bin metrekare alana sahip 8 farklı proje tecrübesi ve yapı ana bilim dalında veya deprem mühendisliği alanında lisansüstü eğitim şartı aranacak.