Din Hizmetleri Sınıfı kapsamında “İmam-Hatip” ve “Müezzin-Kayyım” kadro unvanlı Devlet memurları da görev yapmaktadır.

Aylık maaşlarının ve özlük haklarının düşük olmasından yakınan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlar, İmam Hatip Lisesi mezunu olarak da istihdam edilmektedirler. İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarında görev yapanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre maaş ödemesi yapılırken, bazı hallerde fazla çalışma ücreti de ödenmektedir.

Cami ve mescitlerde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlara, ulusal ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için en çok 8 saat esas alınarak fazla çalışma ücreti ödeniyor. Saat başına ödenen fazla çalışma ücretinin miktarı ise, bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katı kadar oluyor. 2020 yılında saat başı fazla çalışma ücreti 2,26 TL olduğundan,  fazla çalışma yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlara, her gün için net 72 TL fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün olabiliyor.

Lise dengi okul mezunu olarak İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanlı kadrolarda 12/2’den göreve başlayan ve eğitim durumu itibariyle ilerleyebilecekleri en üst seviye olan (yükselebileceği derecenin üst derecesine yükselme düzenlemesinden de yararlanarak) 2/6’ya kadar bu unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının, 2020 yılının ilk yarısındaki aylarda aldığı/alacağı maaş 15 Haziran 2020 tarihinde her derece/kademe ve hizmet yılında alabilecekleri aylık net maaş bilgilerini içeren tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tabloda, imam hatip lisesi mezunu “İmam-Hatip” ve “Müezzin-Kayyım” kadro unvanlı Devlet memurlarının aylık net maaşına yer verilirken, yükseköğrenim mezunu olanlar ile kadro unvanı farklı (uzman veya baş) olanların maaşına ise değinilmemiştir.

İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım maaşı (2020 yılı ilk yarısında)

(İmam Hatip Lisesi mezunu olanlar için hazırlanmıştır)

D/K

Kıdem Yılı

Aylık Net Ücret

2/6

25 yıl ve üstü

4.241 TL

2/5

25 yıl ve üstü

4.235 TL

2/4

25 yıl ve üstü

4.228 TL

2/3

25 yıl ve üstü

4.223 TL

2/2

25 yıl ve üstü

4.217 TL

2/1

25 yıl ve üstü

4.211 TL

3/3

25 yıl ve üstü

4.176 TL

3/2

24

4.169 TL

3/1

23

4.162 TL

4/3

22

4.141 TL

4/2

21

4.136 TL

4/1

20

4.130 TL

5/3

19

4.045 TL

5/2

18

4.040 TL

5/1

17

4.035 TL

6/3

16

4.030 TL

6/2

15

4.025 TL

6/1

14

4.021 TL

7/3

13

4.017 TL

7/2

12

4.012 TL

7/1

11

4.002 TL

8/3

10

3.998 TL

8/2

9

3.995 TL

8/1

8

3.991 TL

Korktuğumuz başımıza geliyor! Türkiye donacak; şiddetli don ve buzlanma uyarısı… Korktuğumuz başımıza geliyor! Türkiye donacak; şiddetli don ve buzlanma uyarısı…

9/3

7

3.987 TL

9/2

6

3.983 TL

9/1

5

3.980 TL

10/3

4

3.965 TL

10/2

3

3.962 TL

11/2

3

3.959 TL

11/1

2

3.955 TL

12/3

1

3.953 TL

12/2

0

3.950 TL

NOT:

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Bireysel emeklilik sigortası prim kesintileri dikkate alınmamıştır.

-Fazla çalışma ücreti ödemeleri ile çalışılan birimlerden kaynaklı yan ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır.

-Görev yerlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı olduğu varsayılmıştır.

-Çalışılan yer ve kurumlardan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

-Toplu sözleşme ikramiyesi ve sendika aidatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

-Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.

-Hizmet süresi 12 yıldan az olanların, 14.10.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılmıştır.

-Personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabilecekleri derece/kademeler, tabloda gösterilenden farklı olabilir.