Yönetmeliğe eklenen Çevre mühendisi ve çevre görevlisi istihdamı başlıklı ek 6 ncı maddesiyle, il belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi veya çevre görevlisi, 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulma zorunluluğu getirildi.

Ayrıca, 20.000'den az nüfusa sahip mahalli idarelerde çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulması ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alınması zorunluluğu getirildi.

Yine yapılan düzenlemeye göre, mahalli idare birliklerinde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulacak.

Büyükşehir belediyelerine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı kadrosu ihdas edildi


Yönetmeliğin eki cetvellerde yapılan değişiklikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 30 büyükşehir belediyesine "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı" kadro unvanı ihdas edildi..

PFDK'dan Kulüplere Cezalar Geldi! PFDK'dan Kulüplere Cezalar Geldi!

Ayrıca İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosu ihdas edildi. Yapılan değişikliklerle sıfır atık projelerine verilen önem görülmektedir.