Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin ihlali neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar, ihlalin ağırlığına göre değişiyor. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Başak Güneş, iş sözleşmesiyle çalışanlar bakımından, “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesinin”, kanunda açıkça bir haklı fesih sebebi olduğunu belirtti.

ÇALIŞANLARIN DA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması işverenin sorumluluğunda olsa da önlemlerin amacına ulaşabilmesinde çalışanların da yükümlülükleri var. Dr. Başak Güneş, bu yükümlülüklerin, bazı işyerlerinde çalışanlar tarafından yeterince bilinmediğini belirtti.

İHBAT VE KIDEM TAZMİNATSIZ ÇIKARILABİLİRLER

Bomba iddia! Hadise, Mauro Icardi ile aşk mı yaşıyor? Bomba iddia! Hadise, Mauro Icardi ile aşk mı yaşıyor?

Oysa çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini ihlal etmelerinin disiplin cezası, iş sözleşmesinin feshi yahut tazminat gibi ciddi sonuçlara yol açabildiğini açıkladı. İhmal ve savsama nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye atan işçinin, ihbar ve tazminat almaksızın işten çıkarılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

“İŞVEREN, MADDİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR”

Başak Güneş, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini ihlal etmesinin zarara yol açması durumunda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) genel hükümleri çerçevesinde bir de tazminat yaptırımı ile karşılaşabileceklerini hatırlattı. Bedensel ya da malvarlığına ilişkin bir zarardan, işçinin kusuru oranında sorumlu tutulabileceğini söyledi.