Iğdır Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu. Başvuru şartı için ALES 70 puan gerekirken son başvuru tarihi ise 8 Aralık. Peki, başvuru şartları neler?

Iğdır Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu. Başvuru şartı için ALES 70 puan gerekirken son başvuru tarihi ise 8 Aralık. Peki, başvuru şartları neler?

Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi, resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre 19 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacağı öğrenildi. KPSS şartı aranmayan personel alım ilanı için ALES sınavından en az 70 puan alınması gerektiğini ifade eden Iğdır Üniversitesi ‘nin ilanına başvurmak isteyen adaylar için son gün 8 Aralık olarak belirlendi. İlanın şartları nelerdir?

Marmaris’te ki derelerden 4 bin 50 ton balçık çıkartıldı Marmaris’te ki derelerden 4 bin 50 ton balçık çıkartıldı

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
e) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
f) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.  Devlet  Yükseköğretim  kurumlarının  Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  başvurularda  tezli  yüksek  lisans,  doktora  veya  sanatta  yeterlilik  eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacak olup, öncelikli  alanlarda  ilan  edilen  araştırma  görevlisi  kadrolarına  atanacak  adayların  işlemlerinde  “Öncelikli  Alanlardaki  Araştırma  Görevlisi  Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır.
g)  13-14-15  numaralı  kadro  ilanları  “Öncelikli Alanlardaki  Araştırma  Görevlisi  Kadrosu”  kapsamındadır.  İlan edilen  araştırma  görevlisi  kadrosu için, ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için giriş sınavı SÖZLÜ olarak yapılacaktır.