ÖSYM'den deprem açıklaması!  Sınav tarihleri değişti ÖSYM'den deprem açıklaması! Sınav tarihleri değişti

Sözkonusu teftişler esnasındaki müfettişin sağlık sorunları nedeniyle görevden affının istediği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özel teftiş yürüten müfettişin, görevden affını istemesinin polemik konusu yapılmaya çalışıldığının da altı çizildi.

Sözkonusu yazılı açıklama ise şu şekilde:

''İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel teftişinde 24/12/2021 tarihinde görevlendirilen ve gündeme getirilen Müfettişimiz 11/04/2022 tarihli dilekçesiyle "kendisinin ve eşinin sağlık sorunları bulunması ve tedavi süreci" gerekçesiyle teftiş görevinden affını talep etmiştir. Müfettişimizin, İzmir Çalışma Grubunda görevli olduğu, tedavi ve kontrollerinin İzmir'de devam ettiği göz önünde bulundurularak bu görevden ayrılması ve teftişin diğer görevli müfettişlerce tamamlanması Kurul Başkanlığımızca uygun görülmüştür. Sağlık, eğitim veya ailevi durumlar gibi gerekçelere bağlı olarak yapılan görev değişiklikleri yıl içinde diğer teftiş ve soruşturmalarda da uygulanmıştır. Müfettişimizin insani ve ailevi durumunun polemik konusu haline getirilmesi ve Teftiş Kurulumuzun zan altında bırakılmaya çalışılması fevkalade üzüntüyle karşılanmıştır. Bu durumun yürütülen teftişin yeri ve konusuyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kurulumuzun olağan çalışma usulleri içerisinde yapılan rutin bir uygulamanın farklı yönlere çekilmesi ve farklı anlamlar yüklenmesi asla kabul edilemez."