Hizmetiçi eğitimde  derse giren öğretmenin, girdiği dersler için ek ders ücreti alabilir mi alamaz mı sorularına cevap Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Milli Eğitim Bakanlığının yolladığı resmi yazıda hizmetiçi eğitimde ders veren öğretmenlerin ek ders alıp alamayacağına dair kesin sonunca ulaşılmış durumda. Peki o ilgili yazıda ne diyor? Detaylar haberimizde...

1200x627-milli-egitim-bakanligi-personel-alimi-meb-sozlesmeli-personel-alimi-basvuru-sartlari-tarihleri-acilan-kontenja-1670147918627

İşte o ilgili yazı

İlinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik meslekle ilgili çalışma dönemine denk gelen 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen "Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitim Kursu"nda ders vermek üzere görevlendirilen öğretmenlere, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak her iki görevlerine bağlı olan ek ders ücretlerinin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi, ilgi (b) Kararın 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kararın 7’nci maddesinde; “Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.” 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise “Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a)  Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (c) yazıda ise; "Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitim Kursu"nun, Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mesai saatleri içerisinde düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede ilinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden meslekle ilgili çalışma döneminde; söz konusu hizmetiçi eğitim kursunda ders vermekle görevlendirilenlere, bu kapsamda fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders ücreti ödenmesi gerektiği gibi, meslekle ilgili çalışmalarını da yapmış sayılarak buna ilişkin ek ders ücretlerinin de ayrıca ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir

Bilgilerinizi rica ederim.

Aile Bakanı düğmeye bastı! Kadınlara ayda 1.870 TL maaş bağlanacak: 3 şartı var Aile Bakanı düğmeye bastı! Kadınlara ayda 1.870 TL maaş bağlanacak: 3 şartı var

İlgili yazıya göre, öğretmenlerin kendi haftalık ne kadar derse girerse o kadar ek ders ücreti alması gerektiği gibi aynı şekilde hizmetiçi eğitimde girdiği dersler için de ek ders ücreti alması gerektiği belirtiliyor.