Kamudanhaber - Özel Haber 

Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 21'inci maddesinde “Doğal afetler ile kaza, ihmal, istismar, intihar, şiddet, savaş, göç ve salgın hastalıklar gibi zorlu yaşam olaylarında öğrenci, aile ve öğretmenlere psikolojik ve sosyal destek sağlar.” hükmüyle Bakanlık psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin eğitimin bütün bileşenlerine sunulması sorumluluğunu yüklemektedir.

Geçici barınma merkezleri yayınlandı! Geçici barınma merkezleri yayınlandı!

Ancak MEB Norm Kadro Yönetmeliğinde öğrenci sayısı 300’ün altındaki ilkokullar ile öğrenci sayısı 150’nin altındaki anaokulu, ortaokul ve liselere psikolojik danışman ve rehber öğretmen kadrosu verilmeyerek bu hizmetin bütün okullarda sunulması engelleniyor. Yaklaşık 20 bin okulda psikolojik danışman ve rehber öğretmen bulunmadığı, özellikle kırsal kesimde öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere nitelikli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sunulmadığı biliniyor.


MEB Köy Okullarına Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen kadrosu vermeyi unuttu!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazetesi'ne röportaj veren Bakan Özer “Benim için anlamlı, ayrı bir öneme sahip olan projelerden biri, atıl bulunan köy okullarının yeniden açılması ve köy yaşam merkezlerine dönüştürülmesidir.” dedi.

Köy okullarının açılabilmesi için geçtiğimiz ağustos ayında Norm Kadro Yönetmeliğinde değişikliğe giden MEB, öğrenci sayısına bakılmaksızın sınıf öğretmeni ve her 5 öğrenciye 1 okul öncesi öğretmeni kadrosu verdi. Aynı bakanlık öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sunulabilmesi için gerekli olan psikolojik danışman/ rehber öğretmen kadro normunu yönetmeliğe eklemedi.


Gözler Çocuk Cinsel İstismarı İçin Kurulan Meclis Komisyonunda

Altı Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Evlilik Adı Altında Cinsel İstismara Maruz Bırakılması Olayını Araştırarak Benzer Olayların Yaşanmaması ve Her Türlü Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonunda alınacak tedbirlerden bir tanesinin de psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin her okulda sunulması gerekliliğinin olmasını bekliyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığımızın da bir an evvel Milli Eğitim Şurasında alınan “Her okulda en az 1 psikolojik danışman/ rehber öğretmen normu oluşturulmalı” tavsiye kararına uyarak Norm Kadro Yönetmeliğinde yapılan düzenleme çalışmalarını ivedilikle tamamlaması elzemdir.