Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2000 gelir uzman yardımcısı kadrosu için alım gerçekleştireceklerini duyurmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın illere göre kadro dağılımları da açıklandı.

Hazine Bakanı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre adaylar giriş sınavına dahil edilecek ve sınav girişi ise yazılı ve sözlü olacak şekilde iki aşamalı bir şekilde yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları Neler?

•    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin A bendinde bulunan hükümleri taşıyor olmak,
•    En az 4 yıllık lisans eğitimini vermekte olan hukuk, Siyasal Bilgiler İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ile bunlara denklikleri yetkili makamlar tarafından kabul edilen 4 yıllık fakültelerden birinden mezun olmak,
•    1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak Yani 1 Ocak 1988 tarihinde ya da bu tarihten sonra dünyaya gelmiş olmak,

Pelin Akil trafikte şok eden anlar yaşadı! Pelin Akil trafikte şok eden anlar yaşadı!


Başvuru Şekli ve Tarihi

Adaylar, müracaat işlemlerini 10 Ocak ile 19 Ocak 2023 tarihleri arasında http://sinav.gib.gov.tr sayfası üzerinden online bir şekilde yapacaklardır.


Adayların başvuru esnasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih etmeleri gerekir. İl içerisinde atama gerçekleştirecek birden fazla yer belirlenmesi durumunda adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını tercih ettikleri her il açısından ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre müracaat işlemlerinde belirtmek zorundadır. Adaylar daha sonrasında ise bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir.

Sınav Giriş Tarihi ve Yeri 

Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00’da Ankara'da gerçekleştirilecektir. Bu sınava girmeye hak kazanan adayların adları ile söz konusu adayların nerelerde sınava giriş yapacaklarına yönelik listeler ise yazılı sınav tarihinden En az 10 gün öncesinde başkanlığın internet sayfası üzerinden ilan edilecektir.