Çalışması tamamlanan 7.Yargı paketinin TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. Birçok konuda değişikliğe gidilirken haciz işlemlerinde yapılacak düzenlemenin detayları ise şu şekilde:

İstanbul'dan sonra bir ilde daha kamu personeline kar izni verildi İstanbul'dan sonra bir ilde daha kamu personeline kar izni verildi

*Çalışması sona eren 7. Yargı paketine göre hakim kararı olmadan konutlarda haciz işlemi yapılmayacak.Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilecek.

*Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır. Evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar artık haczedilmeyecek.

*İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklandı. Örneğin borç 100 Bin TL ise 100 Bin TL’lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.