Kanun teklifine göre hakkında işe girişte ve üst kademeye atamada güvenlik soruşturması yapılacaklar listesi:

1- Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimlerde çalışacak olanlar,

2- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,

3- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler,

Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuruları bitti mi? Sınav ne zaman yapılacak? Başvuru nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuruları bitti mi? Sınav ne zaman yapılacak? Başvuru nasıl yapılır?

5- Üst kademe kamu yöneticileri,

6- Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler,

7- Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler,

8- Hakim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler ve hakim ve savcı sınıfı dışında kalan adli ve idari yargıda çalıştırılacak tüm personel,

9- Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen eğitim kurumları ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde eğitim görecekler,

10- Kaymakam adaylığına atanacaklar,

11- Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim görecekler,

12- Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim görecekler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumlarında eğitim-öğrenim görecekler,

13- Polis Akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumları ile akademi nam ve hesabına diğer eğitim kurumlarında öğrenim görecek öğrenciler,

14- Dışişleri Bakanlığında aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanacaklar ile doğrudan yurtdışı teşkilatında istihdam edilecekler.