Üniversite Daire Başkanları Makam ve Temsil Tazminatı Alamıyor.

Üniversite Daire Başkanları Makam ve Temsil Tazminatı Alamıyor....

GÜNCEL 25.08.2021, 16:03
Üniversite Daire Başkanları Makam ve Temsil Tazminatı Alamıyor.

Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacı ve Eşit işe eşit ücret sloganıyla çıkarılan 666 sayılı KHK ile yeni ücret sisteminin temelleri atılarak kapsama alınan kamu görevlileri arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi memnuniyetle müşahede edilmekle birlikte, anılan KHK’nin EK 10 nuncu maddesi kapsamı dışında tutulan Üniversitelerde çalışan Daire Başkanları getirilen yeni ücret sisteminde büyük hayal kırıklığı yaşamışlardır.

Kamu oyuna yansıtıldığı kadarıyla bilinen hükümet politikası; farklı kurumlarda çalışan aynı düzeyde ve unvandaki personel arasında ücret farklılığını gidermektir. Hükümetin eşit işe eşit ücret uygulayarak ücret farklılığını ortadan kaldırmak suretiyle hem performansı artırmayı hem de kurumlar arası nakil baskısını ortadan kaldırmayı hedeflediği bilinmektedir.

Üniversite Daire Başkanlarının görev yetki ve sorumlulukları 124 sayılı KHK ile belirlenmiştir. Üniversite teşkilatının hiyerarşik düzeni içerisindeki yetki ve sorumlulukları bakımından bakanlıklar ve diğer kurumlardaki genel müdürlük daire başkanlarından daha etkin görev yürüttükleri tartışmasızdır.

Bakanlık ve müsteşarlıklardan farklı olarak üniversite  daire başkanlıkları (İdarenin muhasebe hizmetlerini de ilave görev olarak yürütmekte) ile üniversitelerin diğer daire başkanlıkları 666 sayılı KHK ‘nin EK 10 nuncu maddesi kapsamına alınmadığı için dengelenmek istenen eşit işe eşit ücret sistemi aksi yönde eşitsizlik doğurmuş ve eski sisteme göre aynı unvanlar arasındaki ücret aralığı daha fazla açılmıştır.

Üniversite daire başkanları için; 666 sayılı KHK ile ek ödemelere yapılan ilave iyileştirme de dahil edildiğinde geçerli katsayı üzerinden hesaplanan net ücretleri ile bakanlık ve diğer kurumlardaki genel müdürlük daire başkanlarının yeni ücret sistemine göre net ücretleri karşılaştırmalı olarak aile ve çocuk yardımları ile asgari geçim indirimi hariç ekli tablolarda gösterilmiştir.

Ayrıca, yukarıdaki ücret karşılaştırmalarından görüleceği üzere yeni ücret sistemi ile üniversite daire başkanlarının ücretleri; Kamu idaresindeki yönetim hiyerarşisi içerisinde bulunan emsali daire başkanlarına ve bazı kamu kurumlarında uzman unvanlı(Maliye Uzmanı, Hazine Uzmanı Bakanlık Uzmanları vb.) personele dahi makam tazminatı ve buna bağlı olarak görev tazminatı verildiği halde hiyerarşik olarak uzmanların üst amiri konumunda olan sadece üniversite daire başkanlarının kapsam dışında tutulması bir başka üzüntü kaynağıdır.

Üniversite daire başkanlarına karşı oluşan bu ücret adaletsizliğinin başta İnsan Haklarına, Anayasamızın eşitlik ilkesine, 666 sayılı KHK’nin çıkarılış amacına ve çalışma barışına aykırı olduğu tartışmasızdır.

Bu nedenlerle; 666 sayılı KHK’nin mali hakların yürürlük tarihi olan 15 Ocak 2012 tarihinden önce, yapılan haksızlığın ortadan kaldırılması ve hükümetimizin eşit işe eşit ücret politikasına uygun hale getirilmesi amacıyla; Üniversite daire başkanlarının da 666 sayılı KHK’nin (II) sayılı cetvelinin 8 nci sırasındaki mali haklardan yaralanmaları için anılan KHK’nin EK 10 nuncu maddesi kapsamına üniversitelerin alınması ile 657 sayılı Kanunun makam tazminatını düzenleyen IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasına üniversite daire başkanlarının ilave edilmesi konusundaki yasal düzenlemenin yapılması halinde 121 Devlet Üniversitesinde çalışan daire başkanlarına yapılan haksızlık ortadan kaldırılmış olacaktır.

EK-1:

ÜNİVERSİTE DAİRE BAŞKANLARI İLE BAKANLIKLARDAKİ GENEL MÜDÜRLÜK DAİRE BAŞKANININ ARASINDAKİ MAAŞ KARŞILAŞTIRMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. ÜNİVERSİTE DAİRE BAŞKANIN MAAŞI              :

Aylık Göstergesi                                 : 1500

Ek Göstergesi                                     : 3600

Taban Aylık                                        : 2,814,19

Kıdem Aylık    (25 yıl)                        : 89,90

Özel Hizmet Tazminatı (% 175)          : 2,989,13

Yan Ödeme                                        : 96,93

Ek Ödeme(% 180)                              : 3.074,53

TOPLAM GELİR                                  : 9.891,75

TOPLAM KESİNTİ                               : 1,180,69

NET ÜCRET                                         : 8.711,06 TL

  1. 666 SAYILI KHK.’NİN 10. MADDESİ KAPSAMINA ALINAN BAKANLIKLARDAKİ GENEL MÜDÜRLÜK DAİRE BAŞKANININ MAAŞI                                  :

3600 Ek Göstergeye Göre;

Ücret Göstergesi                                : 54.180 * 0,154461 = 9.741.40

Tazminat Göstergesi                         : 28.575 * 0.154461 = 5.137,70

TOPLAM GELİR                                  : 14.879,10

TOPLAM KESİNTİ                               : 2.336,08

NET ÜCRET                                         : 12.543,02

3600 Ek göstergeye göre Üniversite Daire Başkanları ile Bakanlıklardaki Genel Müdürlük Daire Başkanı arasındaki net maaş farkı (12.543,02-8.711,06) 3.831,96TL.’dir.

Yorumlar (5)
Sumru 4 hafta önce
Hatırlayacağınız üzere, 1 Haziran 2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6487 sayılı "Bazı Kanunlar İle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun"un 13 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı cetvelde yapılan düzenleme ile yükseköğretim kurumlarında görevli Daire Başkanlarının ek göstergeleri 3000'den 3600'e çıkartıldı.

Ancak, yasal düzenleme yapılırken Daire Başkanlarının hiyerarşik olarak üstü konumda olan Genel Sekreter Yardımcısı kadrosundaki kişilerin ek göstergeleri 3000'de bırakıldı ya da unutuldu.

Bu durum üç toplu sözleşmede gündeme gelmesine ve yazılı metne konulmasına rağmen bir türlü çözüme kavuşmadı. Üç toplu sözleşme ve ilgili madde hükümleri aşağıda yer almaktadır :

- 2014-2015 Yıllarını Kapsayan Toplu Sözleşmenin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 14 üncü maddesi; "Yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda çalışma yapılacaktır."

- 2016-2017 Yıllarını Kapsayan Toplu Sözleşmenin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 14 üncü maddesi; "Genel idare hizmetler sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamının, 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için düzenleme çalışması yapılacaktır."

- 2018-2019 Yıllarını Kapsayan Toplu Sözleşmenin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 13 üncü maddesi; "Genel idare hizmetler sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamından üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır."

Yeni kurulan ya da bölünen üniversitelerle birlikte toplamda 150 kişinin ek gösterge düzenlemesinin bugüne kadar yapılan üç toplu sözleşmede hüküm altına alınmasına rağmen bir türlü çözüme kavuşmaması tüm devlet memurlarının toplu sözleşme metninin güvenirliliğine olan inancını sarsmaktadır.

Bu bakımdan, aradan geçen altı yıl ve üç toplu sözleşme sonrasında çok sınırlı sayıda kişinin ek gösterge durumunun 2020-2021 yıllarını kapsayacak toplu sözleşmede kesin bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
Reis 4 hafta önce
Adalet istiyoruz
SMR 4 hafta önce
TBMM''de kabul edilerek 11.06.2013 tarihinde 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gire kanun ile yükseköğretim kurumlarındaki genel sekreter yardımcılarını yok sayıp daire başkanlarının ek göstergesinin 3600 yapılmasına ve 8 yıldır bu yanlışın düzeltilmemesine ne demeli?
ALİ İHSAN YILDIZ 4 hafta önce
DEVLET, MEMURLARI ARASINDA MAAŞ FARKLARINI DÜZELTMEK İÇİN KHK ÇIKARDIĞI HALDE MAALESEF DAİRE BAŞKANLIĞI GİBİ ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YÜRÜTEN KAMU PERSONELİNİN MAAŞINDAKİ HAKSIZLIK HALA DÜZELMEMİŞTİR
Reis 4 hafta önce
Adalet istiyoruz
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
Namaz Vakti 21 Eylül 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49